Lichtkogel Experience over publieke waarde

Publieke waarde is het onderwerp van de nieuwe editie van de Lichtkogel. Aansluitend op het verschijnen van dit trenddossier organiseren we een boeiende bijeenkomst over dit thema. Tijdens deze Lichtkogel Experience gaan we met elkaar in gesprek over verschillende en overeenkomstige waarden met als doel om ruimte te maken voor gemeenschappelijke grond.

Wanneer? Dinsdag 14 november 2023 13:00 - 17:00 u Waar? Fort bij Vechten

Fort bij Vechten

Publieke waarde

Publieke waarde is wat van waarde is voor het publiek. Maar er gaapt een gat tussen de systeemwereld van overheden en organisaties en de leefwereld van burgers. Deze middag roepen vier sprekers ons op om ruimer te gaan denken over elkaars waarden. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van gedeelde grond in de publieke ruimte. Want wat het probleem ook is, gemeenschap is de oplossing.

Grote vragen

Decennialang was liberalisering maatgevend en marktwaarde bepalend voor overheden en organisaties. De burger werd een klant en de overheid ging bedrijfsmatig opereren. Daarnaast groeiden bevolkingsgroepen, hoog- en laagopgeleid, stad en platteland, uit elkaar. Maar nu is publieke waarde weer een actueel en urgent onderwerp omdat de markt de grote maatschappelijke vragen van deze tijd niet kan beantwoorden.

Vier sprekers

Tijdens deze bijeenkomst leiden vier sprekers de vraagstukken van deze tijd in. Is het einde van de bedrijfsmatige overheid aangebroken? Wat is goede zorg voor onze leefomgeving nu de ruimte schaars is? Hoe kunnen overheden en organisaties digitalisering inzetten voor het publieke belang? En hoe kan duurzame energie eerlijk worden verdeeld over bevolkingsgroepen?

  • De beleidsruimte met Marije van den Berg Democratie in uitvoering
  • De fysieke ruimte met Marjan Slob Denker des Vaderlands
  • De digitale ruimte met Annemarie Costeris Microsoft
  • De ruimte voor energie met Robert Duiveman Instituut voor Publieke Waarden

Daarna gaan we in vier groepen onder leiding van deze sprekers met elkaar in gesprek over publieke waarden. Hoe kunnen we beter naar elkaar luisteren en tot overeenstemming komen? Hoe kunnen we in onze praktijk het publieke belang goed dienen? En hoe kunnen we gemeenschappelijke grond voor de toekomst vinden?

Bekijk het programma en meld je aan voor deze bijeenkomst!


Lichtkogel Publieke waarde

Lichtkogel Experience

Waterliniemuseum

Bekijk het programma en meld je aan  voor de Lichtkogel Experience over publieke waarde!

Fort bij Vechten

Waterliniemuseum

De locatie van deze bijeenkomst is Fort bij Vechten dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze moest Holland beschermen tegen vijandige troepen. Bezoek in het fort ook het Waterliniemuseum.