Nieuwe editie over publieke waarde

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel heeft als onderwerp publieke waarde. Gedurende een aantal decennia betekende waarde vooral economische waarde. Overheden moesten een stapje opzij doen voor de markt. Liberalisering en marktwerking werden leidend in onze maatschappij. Ambtenaren leerden om bedrijfsmatiger te werken, en om te spreken in termen van klantwaarde, productie, efficiency. Maar er is een omwenteling gaande.

Lichtkogel Publieke waarde Nieuwe editie

We beseffen in ons land steeds meer dat we met de klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de energietransitie, de woonopgave voor grote maatschappelijke opgaven staan. Bij het oplossen ervan zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Niet alles kan overal. Maar hoe maken we die keuzes, wat vinden we belangrijk in onze maatschappij? Er is een brede heroriëntatie nodig op publieke waarde. En dat vraagt ook een andere manier van denken en werken van ambtenaren, bedrijven en burgers.

Meningsverschillen

Nu is dat nog niet zo gemakkelijk en daar zijn we niet zomaar uit. De afgelopen jaren zijn de verschillen in Nederland immers toegenomen. Tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen regio’s, tussen stad en platteland. Daarbij zijn er meningsverschillen tussen groepen over wat waar is, en wat waardevol is. De komende verkiezingen voor de Tweede Kamer weerspiegelen die verschillen. De vraag is welke verschuivingen we straks in het politieke speelveld zullen zien. Wat zullen die gaan betekenen voor de invulling van publieke waarde en voor onze bijdrage daaraan?

Invalshoeken

Voor dit trenddossier over publieke waarde vormden we een redactieraad met deelnemers vanuit Alliander, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Clingendael Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Microsoft, Platform Overheid, Publiek Denken, ministerie van Justitie en Veiligheid en Rijkswaterstaat. In een aantal bijeenkomsten bespraken zij de urgentie van het onderwerp publieke waarde en de invalshoeken die zij voor het voetlicht wilden brengen.

Bijeenkomst

Op dinsdagmiddag 14 november organiseren we in Fort bij Vechten een Lichtkogel Experience over publieke waarde. Denker des Vaderlands Marjan Slob is een van de vier sprekers. Zij gaat met je in gesprek over hoe ‘Water en bodem sturend’ in botsing kan komen met de waarden van bewoners. Wat vraagt dit van ons? Je bent van harte welkom!


Lichtkogel Publieke waarde

Lichtkogel Experience

Fort bij Vechten

Bekijk het programma en meld je aan  voor de Lichtkogel Experience over publieke waarde!