Perspectief op de toekomst van hitte

Perspectief, dat vinden toekomstverkenners een mooi woord. Denk aan toekomstperspectief, en ook aan handelingsperspectief. Het is een kunst om deze twee, morgen verkennen en vandaag handelen, met elkaar te combineren. Bij de Lichtkogel worden verschillende invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad. Zoals voor de verkenning van de toekomst van hitte.

Perspectief op de toekomst van hitte

Voor de redactieraad van de Lichtkogel nodigen we professionals uit die vanuit verschillende perspectieven hun licht kunnen laten schijnen op het onderwerp dat op stapel staat. Dat ‘verschillende’ is belangrijk. We willen graag disciplines overstijgen omdat we denken dat de vraagstukken van de toekomst daar om vragen. Als we complexe problemen willen oplossen, zijn verbindingen tussen verschillende professionals en organisaties nodig. De toekomst die moet je samen bedenken en doen.

Probleemoplossers voor hitte

Een van die complexe problemen is hitte. Hitte heeft volgens de 'Mindmap hitte in de stad' van onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam invloed op gezondheid, buitenruimte, leefbaarheid, water en netwerken. De problemen lopen uiteen van meer ziekenhuisopnames, schade aan de natuur, afname van arbeidsproductiviteit tot slechtere waterkwaliteit, vastlopende bruggen en uitzettende rails. Welke professionals en invalshoeken worden vertegenwoordigd in de redactieraad voor hitte?

Redactieraad voor de Lichtkogel over hitte

Judith de Boer instandhoudingsspecialist ProRail

Stefan Jak beleidsadviseur ruimte en vakspecialist klimaatadaptatie ProRail

Hitte heeft gevolgen voor onze infrastructuur. Dat geldt voor wegen en bruggen en ook voor het spoornetwerk. Bij ProRail wordt onderzoek gedaan naar het effect van hitte op het huidige netwerk. Specialisten zijn ook bezig om vorm te geven aan een klimaatrobuust spoorsysteem.

Werner Hagens coördinator Nationaal Hitteplan RIVM

De invloed van hitte op onze gezondheid is groot, vooral bij kwetsbare en oudere mensen. Het Nationaal Hitteplan is een plan dat met de waarschuwingskleuren groen, geel, oranje en rood voorzorgsmaatregelen onder de aandacht van deze mensen en hun zorgverleners brengt.

Marit Heinen projectmanager stichting Climate Adaptation Services (CAS)

De Klimaateffectatlas, die werd ontwikkeld door Stichting CAS, is een middel waarmee mogelijke veranderingen op het gebied van het klimaat zichtbaar worden gemaakt. Het hittedossier maakt deel uit van deze atlas. Dit dossier maakt duidelijk dat we meer kunnen doen om beter om te gaan met hitte.

Sanda Lenzholzer hoogleraar landschapsarchitectuur Wageningen University & Research (WUR)

Hitte heeft invloed op de manier waarop we de ruimte ervaren. Het tegenovergestelde van hitte is koelte. Landschapsarchitecten bij de WUR maken ontwerpvoorstellen die mogelijkheden bieden voor het koel maken van onze leefomgeving.

Peter Siegmund klimaatonderzoeker KNMI

De weersverwachting is een goede graadmeter voor de temperatuur van dag tot dag. Medewerkers van het KNMI kijken niet alleen naar het weer maar doen ook onderzoek naar de ontwikkelingen op de lange termijn, zoals in de vorm van scenario’s.

Hans Ruiter specialist zwemwaterkwaliteit Rijkswaterstaat

Als het warm is zoeken mensen verkoeling in zwemwater, ook op plekken waar je eigenlijk niet op een veilige manier kunt zwemmen. Blauwalg in water waarin wordt gezwommen, kan zorgen voor huidirritaties en gezondheidsproblemen.

René van der Velde hoofddocent landschapsarchitectuur en urban forestry TU Delft

De natuur, in de vorm van planten en bomen, is een belangrijke probleemoplosser. Bomen kunnen zorgen voor schaduw. Groene infrastructuur, een netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden, kan de kwaliteit van leven van mensen en dieren verbeteren.

Toekomst- en handelingsperspectief

In de redactieraad voor de Lichtkogel over hitte worden invalshoeken op het gebied van klimaat en natuur, infrastructuur en netwerken, gezondheid en leefbaarheid vertegenwoordigd. De professionals doen onderzoek naar trends en ontwikkelingen op deze gebieden. Daardoor kunnen ze een perspectief op de toekomst bieden. Maar ze verkennen ook mogelijke oplossingen, van hitte naar koelte en van mitigatie (tegengaan) naar adaptatie (aanpassing). Daarbij bieden ze ook handelingsperspectieven voor professionals die werken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Door Hilde Roothart


Mindmap hitte in de stad

MIndmap hitte in de stad

Interactieve tool van de Hogeschool van Amsterdam om de gevolgen van extreme hitte in het bebouwde gebied in beeld te brengen.

Hitte in de Klimaateffectatlas

Hittekaart met hoge temperaturen in 2050

Hoge gevoelstemperaturen bij sterke klimaatverandering in het Nederland van 2050 volgens de Klimaateffectatlas.