Theorie en praktijk van publieke waarde

Publieke waarde: wat is dat en hoe doe je dat? In de nieuwe editie van de Lichtkogel komen de theorie en praktijk van dit onderwerp aan bod. Overheden richten zich op de maatschappelijke opgave: het publieke belang dienen. Maar er is vaak genoeg een kloof tussen bestuurders en burgers. Hoe kunnen overheden, marktpartijen en burgers zich beter tot elkaar verhouden? Bij de Lichtkogel worden deze en andere invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad.

Publieke waarde, wat is dat eigenlijk? Welke verschillende publieke waarden kunnen worden onderscheiden? Waarom is publieke waarde zo'n actueel en urgent onderwerp? En wat die praktijk betreft: hoe doe je dat? En waarom is publieke waarde belangrijk voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd? Denk aan de energietransitie en de gevolgen ervan voor verschillende bevolkingsgroepen. Of de gevolgen van water- of droogteoverlast voor mensen in de regio’s. Experts en ervaringsdeskundigen delen hun kennis met elkaar in een redactieraad.

Wateroverlast

Redactieraad

Voor deze redactieraad nodigen we professionals uit die vanuit verschillende perspectieven hun licht kunnen laten schijnen op het onderwerp dat op stapel staat. Dat ‘verschillende’ is belangrijk. We willen graag disciplines overstijgen omdat we denken dat de vraagstukken van de toekomst daar om vragen. Als we de theorie in praktijk willen brengen, zijn verbindingen tussen verschillende professionals en organisaties nodig. De toekomst die moet je samen bedenken en doen.

Voor de samenstelling van dit trenddossier is een redactieraad gevormd bestaande uit deelnemers van Alliander, Clingendael Institute, Erasmus Universiteit Rotterdam, Microsoft, Platform Overheid en Publiek Denken en Rijkswaterstaat. Zij brachten verschillende invalshoeken in op het thema ‘publieke waarde’ en keken met een politieke, sociale, demografische, economische, ruimtelijke of organisatorische blik naar het onderwerp. Een voorstelrondje.

Lichtkogel Publieke waarde Redactieraad

Pallas Agterberg challenge officer Alliander en raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

“Bij Alliander werk ik aan maatschappelijke opgaven en vertaal die naar strategie en innovatie. Deze tijd kent veel verschillende vraagstukken, zoals de toekomst van energie. Om richting te geven aan de toekomst en om afwegingen te kunnen maken, hebben we een kompas nodig.”

@ pallas.agterberg@alliander.com

Hans Peter Benschop tot 21 augustus 2023 coördinator strategie bestuursstaf Rijkswaterstaat, nu adviseur strategie ministerie van Justitie en Veiligheid

“Maatschappij, politiek en beleid willen meer dan alleen economische groei en efficiëntie. Daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar welke waarden stellen we dan voorop - en wat betekenen die dan voor het beleid? De zoektocht naar de antwoorden, dat vind ik machtig interessant.”

@ h.p.benschop@minjenv.nl

Annemarie Costeris government affairs director Microsoft

“Bij Microsoft houd ik me bezig met alles wat er op het gebied van regelgeving en beleidsvorming gebeurt rondom digitalisering. Bedrijven als Microsoft spelen ook een rol bij het borgen van maatschappelijke waarde. Zowel publieke als private organisaties hebben hier een verantwoordelijkheid in.”

@ acosteris@microsoft.com

René Cuperus strategisch adviseur gemeenten en departementen, medeauteur ‘Atlas van afgehaakt Nederland’ en Europa-onderzoeker Clingendael Institute

“We bevinden ons in een zware crisis van publieke waarde. Die doet zich voor tussen technocratie en populisme en tussen praktisch en theoretisch opgeleide mensen. Overheden en organisaties slagen er onvoldoende in om publieke waarde te definiëren en te realiseren.”

@ rcuperus@clingendael.org

Lizet Kuitert postdoctoraal onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het begrip publieke waarde is niet statisch. Wat we eronder verstaan, verandert in de tijd. Door andere verhoudingen tussen privaat, publiek en maatschappij worden steeds andere waarden als publiek beschouwd. Ik doe onderzoek naar waardenconflicten en waardecreatie. Daarbij moeten we steeds zoeken naar een goede balans.”

@ kuitert@essb.eur.nl

Asha Narain hoofdredacteur Platform Overheid en Publiek Denken

“De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat een groot aantal mensen in ons land er niet goed aan toe is. Ik werk aan speciale uitgaven over armoede en mensenrechten die laten zien dat er nog heel wat werk te verrichten is. Het is belangrijk om daarbij de mens centraal te stellen.”

@ asha@publiekdenken.nl

Door Hilde Roothart


De Beleidsbubbel

De Beleidsbubbel

Schrijver en onderzoeker Marije van den Berg laat zien hoe we de beleidsbubbel liefdevol leeg laten lopen. En wat het oplevert als we gaan werken op de plek waar beleid zijn werking moet hebben: midden in de gemeenschap.

Atlas van Afgehaakt Nederland

In de 'Atlas van afgehaakt Nederland' verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland.