Werken met water door impactmakers

Hoe zet je kennis om in maatschappelijke impact? Hoe meet je een gevoel van urgentie? Wat is er nodig voor maatschappelijk draagvlak? Hoe adaptief zijn we eigenlijk als het gaat om de stijging van de zeespiegel? En kijken generaties hier verschillend tegenaan? JONG Waterbeheer gaat op onderzoek uit om dit te ontdekken.

Voor de eerste sessie slaat JONG Waterbeheer de handen ineen met Deltares en het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat. We ontmoeten elkaar op een inspirerende locatie aan het water in Rotterdam waar we de intergenerationele dialoog aan gaan over adaptatietijd.

Uitnodiging 14 september

We zijn wereldwijd beroemd om ons waterbeheer. En ondanks al onze kennis en ervaring kost het ons veel tijd om dat beheer aan te passen. Het duurde 70 jaar om de Deltawerken succesvol af te ronden. En het zal vele tientallen jaren duren om onze waterveiligheid weer op orde te krijgen, met de nieuwe normering en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

“Het gaat sneller dan we dachten en we zijn wellicht minder snel dan we hopen”

Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares

De grote vraag is dus: hoe snel zijn we en hoe vergroten we die adaptatiesnelheid? Dit is hét onderwerp van de allereerste Impactmakers die plaatsvindt op 14 september! We gaan erover in gesprek met Jaap Kwadijk, senior expert klimaatadaptatie en waterbeheer. Daarna gaan we samen aan de slag: hoe snel denken jullie dat we zijn en kunnen we het bewustzijn vergroten en impact maken?

Inschrijven in duo's

Iedereen die met water werkt is welkom! Inschrijven kan alleen in duo’s van jong en ervaren. Zie de link in de rechterkolom.

Wil je graag meedoen, maar kun je geen duopartner vinden? Stuur een bericht naar helen.nieuweboer@rws.nl. Dan probeert zij je aan iemand te koppelen.


JONG Waterbeheer

JONG Waterbeheer logo

JONG Waterbeheer verbindt jong en ervaren in de Nederlandse watersector zodat we elkaars kennis en talenten volop benutten. Dat is hard nodig, want de sector staat voor enorme opgaven. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte en verlies van biodiversiteit.