Sessie 1: Digitale Platformen rondom Rijkswaterstaat: kansen en keuzes

In deze sessie staan we stil bij een eerste overzichtsbeeld van platformen rondom Rijkswaterstaat,  de verschillende kenmerken en vraagstukken. Met sommige platformen werkt Rijkswaterstaat al samen, zoals bijvoorbeeld Waze voor verkeersmanagement en Covadem voor de actuele vaardieptes; andere zijn nog buiten beeld. Als we tien jaar vooruitkijken, hoe zou deze wereld van data-ecosystemen zich dan kunnen ontwikkelen, en hoe kan de rol van Rijkswaterstaat er dan uit zien? Wat zijn de kansen, wat zijn de belangrijke keuzes?

Roeland Allewijn

Roeland Allewijn is Chief Data Officer Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk voor de datastrategie en de organisatie hiervan ten behoeve van de primaire processen van Rijkswaterstaat.

Bram Klievink

Bram Klievink is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden in Den Haag, met speciale aandacht voor digitalisering en overheid. Hij onderzoekt hoe digitale innovaties de gevestigde praktijken van overheden uitdagen, en ook tot nieuwe arrangementen kunnen leiden.

Dennis Orsel is adviseur Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat. Hij heeft een eerste inventarisatie gemaakt van platformen op en aan de rafelranden van het werk van Rijkswaterstaat en van de wijze waarop de organisatie zich tot deze platformen kan verhouden.

Samenwerken in digitale platformen: hoe spelen we het spel met elkaar?

Deze sessie ‘Digitale Platformen rondom RWS: kansen en Keuzes’ is de eerste sessie in een reeks van vijf bijeenkomsten over de opkomst van digitale platformen en de rol en positie van de overheid. Deze reeks wordt georganiseerd door het Programma Strategische Verkenningen in
samenwerking met de Chief Data Officer van Rijkswaterstaat.

Ben je benieuwd hoe digitale platformen jouw werk nu of in de toekomst beïnvloeden? Je kunt je nu ook al aanmelden voor de volgende sessies!

Sessie 2: Tijdig reageren op de opkomst van platformen rond de netwerken van RWS

Beoogde sprekers:

 • Chris de Vries (Directeur Nationaal Dataportaal Wegverkeer)
 • Caspar de Jonge (Senior Executive ITS, Smart Mobility, Smart Cities bij ministerie van IenW)
 • Ruben Polderman (Hoofd Innovation Centre for Mobility Management, gemeente Amsterdam)
 • Martijn Arets (Platformexpert)

De datum is 26 april (middag), de locatie wordt nog bekend gemaakt.


Sessie 3: Co-creatie met anderen via platformen

Beoogde Sprekers:

 • Rolf van den Hoek (initiatiefnemer voor Watercloud)
 • Rob van de Velde (directeur Geonovum, betrokken bij voorstel voor Nationale Digital Twin voor de Fysieke Leefomgeving)
 • Jaap Kwadijk (Scientific Director Deltares)
 • Cokky Hilhorst (Hoogleraar Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit)

Datum en locatie worden nog bekend gemaakt.


Sessie 4: Datagedreven Assetmanagement

Beoogde sprekers:

 • Tjeerd de Jong (Programmamanager Data gedreven Assetmanagement bij RWS)
 • Robbert Hoddenbach (Global Director for Land Asset Integrity bij Fugro)
 • Arjen Adriaanse (Hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur Bouw, Infra en Maritiem bij TNO)
 • Sander Klous (Hoogleraar Big Data-ecosystemen, Universiteit van Amsterdam)

De datum ( juni) en locatie  worden nog bekend gemaakt.


Sessie 5: Data delen over leefomgevingskwaliteit

Beoogde sprekers:

 • Joyce Zegeling (afdelingshoofd Data Management Center RWS)
 • Jente Huisman (Programmadirecteur Informatiehuishouding RWS)
 • Waag Technology & Society
 • Rathenau Instituut

De datum (september) en locatie worden nog bekend gemaakt


Graag tot ziens!