Trenddossier van en voor professionals in bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Een initiatief van Rijkswaterstaat.

De Lichtkogel

Met de Lichtkogel - onderdeel van het programma Strategische Verkenningen - biedt Rijkswaterstaat een platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving. De Lichtkogel onderzoekt deze ontwikkelingen en mogelijke consequenties  voor onze organisatie(s) en organiseert verschillende contacten om samen met anderen vervolgstappen te kunnen zetten.

Nieuwe editie: De toekomst van het internet

Het thema van de nieuwe editie van de Lichtkogel is De toekomst van het internet. Velen kunnen zich haast geen wereld meer voorstellen zonder internet. Het wereldwijde web biedt dan ook ongekende mogelijkheden om met elkaar in verbinding te staan en kennis, data en diensten met elkaar te delen. Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen rondom het internet. Het internet is nooit bedacht om door zoveel mensen, organisaties en technologieën te worden gebruikt, waardoor fundamentele ontwerpproblemen steeds meer gaan opspelen. Wij worden als maatschappij ook steeds meer afhankelijk van het internet terwijl er steeds minder inzicht en controle is.

Samen met collega's van SIDN, AMS-IX, ICANN, TNO-ICT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken we in de Lichtkogel een aantal actuele vragen. Hoe ziet het internet van de toekomst eruit? Waarom moet het internet veranderen? Wat betekent dat voor ons als maatschappij? Waar halen we de energie en grondstoffen vandaan die nodig zijn en hoe voorkomen we negatieve impact op de leefomgeving?

Artikel: 50 jaar internet

'Het internet is een wereldwijd netwerk van computernetwerken, waarvan
onze maatschappij steeds meer afhankelijk is.'

Cristian Hesselman (SIDN Labs) en Jesse Robbers (Quantum Delta NL) nemen ons mee in de  belangrijkste uitdagingen.

Lichtkogelthema's en de redactieraad

In elke editie van de Lichtkogel, een uitgave die 2 keer per jaar verschijnt, belichten we een thema van verschillende kanten. In de redactieraad zitten verschillende partners van Rijkswaterstaat, afhankelijk van de trend of ontwikkeling die centraal staat. Daarnaast bevat iedere uitgave een katern 'Toekomstgeluiden' met korte bijdragen over andere trends en ontwikkelingen. De Lichtkogel verschijnt in de huidige vorm sinds 2014.

Hier kun je alle eerdere edities downloaden, van Big Data tot Zeewier.

Lichtkogel Experience

Bij iedere uitgave van de Lichtkogel hoort een Lichtkogel Experience: een interactieve sessie in een inspirerende omgeving voor iedereen die meer wil zien en horen over het onderwerp, in gesprek wil gaan en nieuwe contacten wil leggen.

De volgende Lichtkogel Experience is op 2 september 2021, met als thema De toekomst van ons internet. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor deze Experience.