Publieke waarde is democratie in actie

Publieke waarde is democratie in actie

Gedurende een aantal decennia betekende waarde vooral economische waarde. Overheden moesten een stapje opzij doen voor de markt. Liberalisering en marktwerking werden leidend in onze maatschappij. Maar er vindt een omwenteling plaats. Publieke waarde krijgt meer aandacht. Er is een zoektocht gaande naar nieuwe verhoudingen tussen overheden en burgers. Marktpartijen zijn op zoek naar hun maatschappelijke bedoeling. Maar wat is dan van waarde voor het publiek? En hoe beïnvloedt dat de grote transities van onze tijd?

Vooruitblik

Materialentransitie

Materialen. Ze zijn overal om ons heen. Verschillende soorten, kleuren en maten. Er is steeds meer aandacht voor de afkomst van materialen, voor materiaalkeuze en het hergebruik van materialen.

De energie- en materialentransitie zijn nauw aan elkaar verbonden. Ze zijn allebei nodig om de klimaatdoelen te halen.

Het publieke belang

De Beleidsbubbel

De overheid slaagt er niet in om ons publieke belang te borgen, constateert schrijver en adviseur Marije van den Berg.

Waarden in Europa

Europese waarden klimaat

Van IJsland tot Azerbeidzjan, in 36 Europese landen wordt elke negen jaar gepeild hoe het staat met de publieke waarden. Hoe sterk is in die landen het milieubewustzijn? Hoe staat het met het geloof in de democratie? Met het vertrouwen? Met gelijkheid?

Energiearmoede

Portemonnee

Een gesprek met Robert Duiveman over de onbedoelde negatieve effecten van vaak zinvolle regels, zoals voor verduurzaming.

Redactieraad

Publieke waarde Redactieraad

Een redactieraad met experts op het gebied van publieke waarde vertegenwoordigt verschillende invalshoeken.

Toekomstgeluiden

Sensoren op de Noordzee

In Toekomstgeluiden aandacht voor sensoren, onze ogen en oren op de Noordzee, boven en onder water. Waarom zijn deze nodig op de drukste zee ter wereld? En ook voor asfalt. Verschillende partijen werken aan een alternatief voor bitumen, een bindmiddel voor asfalt.

Platform

Lichtkogel Publieke waarde

Wil je op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen die gevolgen hebben voor onze fysieke leefomgeving?

Eerdere edities

Hitte

Je lichaam laten wennen aan de hitte

Mensen kunnen zich lichamelijk goed aanpassen aan hitte. Toch zijn er sterftepieken tijdens hete zomers. Wat doet hitte met ons lichaam? Hoe passen we ons aan? En kan dat ook zonder airco? Twee hittedeskundigen geven de antwoorden.

Verkenning

Klimaatarboretum

Hoe kunnen we het beste omgaan met de toenemende hitte, vooral in de stad? Een pleidooi voor meer groene infrastructuur.

Ontwerp

Station Amersfoort

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zoeken naar manieren om het Amersfoortse stationsgebied koel te krijgen.

Fietslandschap van de toekomst

NEXT-architects_Dafne Schippersbrug03_Marcel IJzerman_home2

Fietsbruggen en -parkeergarages vinden steeds meer hun weg in de hoogte en de diepte. Door ruimtegebrek? Door investeringen in fietsinfrastructuur? Of toch de creativiteit van Nederlandse architecten en ontwerpers die kansen zien?

Essay

Fietsgeschiedenis_home

De makers van het honderdjarige Nederlandse fietslandschap gaven vorm aan de fietsinfrastructuur van vandaag.

Interview

Stoplicht voor de fiets

De fiets blijkt dé oplossing voor veel problemen van deze tijd. Maar daarvoor zijn wel scherpe keuzes nodig.

Rechten van de natuur

Natuurrechten_home

Een groeiend aantal mensen maakt zich grote zorgen over de manier waarop wij met de aarde omgaan. Het besef neemt toe dat mensen niet náást de natuur staan maar er onderdeel van uitmaken. Wat zijn de mogelijkheden van een juridische aanpak? Lees de artikelen van dit trenddossier.

Natuurrechten op de kaart

Op dinsdag 6 september 2022 organiseerde de Lichtkogel een inspirerende en actieve bijeenkomst over rechten van de natuur. In presentaties en workshops werd dit onderwerp geduid door filosoof René ten Bos en werden deze rechten op de kaart gezet.

Advocaat van de natuur

Mensen, bedrijven en organisaties hebben rechten. Hebben grassprietjes, stokstaartjes en zonnebloemzaadjes die ook? Deze week was Jessica den Outer te gast bij Rijkswaterstaat om te vertellen over haar werk als jurist en advocaat van de natuur. (...)