Lichtkogel Experience

Ga met ons op onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen die op ons en onze organisaties afkomen. En ontmoet andere experts en geïnteresseerden bij de Lichtkogel Experience!

Datum: dinsdag 13 juni 2023  |  Tijd: 13.00 – 17:00 u

Locatie: KAS Woerden  |  Save the date!

Hitte: problemen en oplossingen

KAS Woerden presentatieruimte

1. INLEIDING Nederland wordt heet!

Volgens het KNMI warmt Nederland twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Hittepieken en langere periodes van warmte zullen in de toekomst vaker voorkomen. Wat zijn de trends op het gebied van hitte? En welke gevolgen hebben hittegolven voor de fysieke leefomgeving?

2. DIALOOG Hitte maakt ons kwetsbaar

Hitte heeft invloed op onze gezondheid, op de buitenruimte, leefbaarheid, water en netwerken. Hitte overkomt ons en leidt tot kwetsbaarheid en ander gedrag van mensen, dieren en planten. Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken en infrastructuur? Hoe kunnen we ingrijpen op de gevolgen van hitte?

3. INTERACTIE Probleemoplossers voor hitte

Hitte zorgt voor problemen die we niet altijd kunnen overzien. Zo neemt de vraag naar water tijdens een hittegolf toe, terwijl water dan juist schaarser is. Welke mogelijkheden hebben we om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen? Kan de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van groene infrastructuur, de problemen helpen oplossen?

4. AFSLUITING Hitte en klimaatadaptatie

Toenemende hitte is een van de gevolgen van klimaatverandering. Dit vraagt in de nabije en verre toekomst om aanpassingsvermogen. Hoe kunnen we klimaatadaptiever werken en bouwen om koel te blijven? En welke bijdragen kunnen we daar met elkaar aan leveren?

Met medewerking van leden van de redactieraad en experts die aan het woord komen in het trenddossier Hitte. Binnenkort meer informatie.

KAS Woerden workshopruimte

Terugblik eerdere Experiences

LKX_Fietslandschap_intro

Lichtkogel Experience Fietslandschap van de toekomst

Voor velen van ons is de Nederlandse fietscultuur enorm gewoon. En vaak beseffen wij niet hoe bijzonder wij eigenlijk zijn in de dagelijkse ‘fietsgang’ van zaken. Maar hebben we door die koppositie nu last van de wet van de remmende voorsprong? Tijdens de Lichtkogel Experience die plaatsvindt op 29 november 2022 in Move Amsterdam kijken we met een andere blik naar onze fietsinfrastructuur en die van andere landen.

LKX_rechtenvandenatuur_intro

Lichtkogel Experience Rechten van de natuur

Op dinsdag 6 september 2022 presenteerde de Lichtkogel een inspirerende en actieve bijeenkomst bij In de Driehoek in Utrecht. Samen met 80 deelnemers nam filosoof René ten Bos onze houding ten opzichte van de natuur onder de loep. Daarna werd in 4 parallelle workshops geduid wat rechten voor de natuur voor ons in Nederland zou kunnen betekenen.

De toekomst van het ...

kwantum afbeelding

Terugblik Experience 'De toekomst van het internet'