Lichtkogel Experience

Ga met ons op onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen die op ons en onze organisaties afkomen. En ontmoet andere experts en geïnteresseerden bij de Lichtkogel Experience!

Datum: dinsdag 29 november 2022     |     Tijd: 13.00 – 17:00     |     Locatie: Move Amsterdam     |     Meld je hier aan

Fietslandschap van de toekomst

1. INLEIDING verleden en toekomst

De Nederlandse fietsinfrastructuur is voor ons vanzelfsprekend. We realiseren ons niet dat het fietslandschap een geschiedenis van honderd jaar kent. Waarom fietsen we? Welke veranderingen doen zich voor? Welke bijdrage kan het fietslandschap leveren aan de toekomst van ons land?

2. DIALOOG nationaal en internationaal

In steden over de grens neemt de aandacht voor de fiets toe. Door de huidige staat van ons fietslandschap hebben we misschien last van de wet van de remmende voorsprong. Welke ontwikkelingen doen zich voor in steden in andere landen? Wat kunnen we daarvan leren voor onze eigen toekomstplannen?

3. INTERACTIE historisch, sociaal en ruimtelijk

In verleden, heden en toekomst maken verschillende doelgroepen gebruik van fietsinfrastructuur. Hoe kunnen we de fietsstad inrichten voor gebruikers met verschillende behoeften? En welke mogelijkheden biedt de fietsstad om maatschappelijke problemen ruimtelijk op te lossen?

4. AFSLUITING visie en strategie

Het resultaat van de interactieve sessie wordt gepresenteerd en besproken. Wat is onze visie op het sociaal-economische en ruimtelijke fietslandschap van de toekomst? Welke strategische opgave hoort daarbij? Welke bijdrage kunnen we daar zelf aan leveren? En op welke manier kunnen we daarbij met elkaar samenwerken?

Aanmelden

Dit is het programma:

1. INLEIDING verleden en toekomst

13:00 - 13:10 u

Welkom door gespreksleider

13.10 - 13.30 u

Film: Why we cycle

Interview met regisseur Gertjan Hulster over zijn film

13:30 - 14:00 u

Gesprek over verleden en toekomst met Raymond Gense (Pon, Move Amsterdam) en Ruth Oldenziel (TU/e)

2. DIALOOG nationaal en internationaal

14:00 - 14:30 u

Presentatie door Shelley Bontje (Dutch Cycling Embassy)

3. INTERACTIE historisch, sociaal en ruimtelijk

14:30 - 14:45 u

Introductie workshops

  • Historisch door Ruth Oldenziel (TU/e) en Bert Toussaint (Rijkswaterstaat)
  • Sociaal door Maud de Vries (BYCS)
  • Ruimtelijk door Klaartje Arntzen (De Mobiliteitsbeweging)

14:45 - 15:00 u PAUZE

15:00 - 16:00 u WORKSHOPS

4. AFSLUITING visie en strategie

16:00 - 16:30 u

Presentatie door workshopleiders

Conclusie door onder meer Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)

16:30 - 17:00 u

Afsluiting en netwerkborrel

Terugblik eerdere Experiences

kwantum afbeelding

Terugblik Experience 'De Toekomst van het Internet'

Op donderdag 2 september presenteerde de Lichtkogel een online interactieve Experience met prominente nationale en internationale sprekers.

Experts vanuit verschillende perspectieven gingen met de deelnemers in gesprek over welke wereldwijde ontwikkelingen op ons af komen, en welke rol Nederland daarin zou kunnen spelen.

zeewier-onder-water_tcm21-268735

Terugblik Lichtkogel Experience ‘Seaweed Opportunities - Making it Happen!’

'Het is tijd om onze mouwen op te stropen en samen zeewier tot bloei te laten komen'

Op donderdag 11 maart 2021 presenteerde de Lichtkogel een online interactieve Experience met prominente nationale en internationale sprekers. Samen met 250 deelnemers van over de hele wereld verkenden we de vraag: hoe kan zeewier bijdragen aan een duurzame toekomst? Wat is daarvoor nodig?

2021-1

kwantum afbeelding