Lichtkogel Experience

Ga met ons op onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen die op ons en onze organisaties afkomen. En ontmoet andere experts en geïnteresseerden bij de Lichtkogel Experience!

Datum: dinsdag 14 november 2023  |  Tijd: 13.00 – 17:00 u   |  Locatie: Fort bij Vechten  | AANMELDEN

Ruimtegesprekken over publieke waarde

Fort bij Vechten

Publieke waarde is wat van waarde is voor het publiek. Maar er gaapt een gat tussen de systeemwereld van overheden en organisaties en de leefwereld van burgers. Deze middag roepen gespreksleiders ons op om ruimer te gaan denken over elkaars waarden. Dat is een voorwaarde voor het vinden van gedeelde waarden in de publieke ruimte. Want wat het probleem ook is, gemeenschap is de oplossing.

Gespreksleiders

  • De beleidsruimte met Marije van den Berg Democratie in uitvoering
  • De fysieke ruimte met Marjan Slob Denker des Vaderlands
  • De digitale ruimte met Annemarie Costeris Microsoft
  • De ruimte voor energie met Robert Duiveman Instituut voor Publieke Waarden

13:00 - 13:30 u

Aanmelden en ontvangst

13:30 - 13:45 u

OPENING Het belang van publieke waarde

Waardoor hebben burgers, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders elkaar uit het oog verloren? Waarom is publieke waarde nu weer een actueel en urgent onderwerp?

13:45 - 14:45 u

UITWISSELING Systeemwereld en leefwereld

Hoe kunnen we tot elkaar komen in de beleidsruimte, de fysieke ruimte, de digitale ruimte en de ruimte voor energie?

Ruimtegesprekken (vervolg)

14:45 - 15:00 u

Pauze

15:00 - 16:00 u

RUIMTEGESPREKKEN Verdelende en gedeelde belangen

Wat zijn de verschillen tussen de publieke waarden die we belangrijk vinden? En de overeenkomsten? Hoe kunnen we beter naar elkaar luisteren en tot overeenstemming komen?

16:00 - 16:30 u

VERKENNING Gemeenschappelijke grond

Hoe kunnen we in onze praktijk het publieke belang goed dienen? En hoe kunnen we gemeenschappelijke grond voor de toekomst vinden?

16:30 - 17:00 u

Netwerkborrel

AANMELDEN

Je bent van harte welkom om met ons en elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan! MELD JE HIER AAN voor deze inspirerende bijeenkomst.

Fort bij Vechten 2

Fort bij Vechten

De locatie van deze bijeenkomst is Fort bij Vechten dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die Holland moest beschermen tegen vijandige troepen. Bezoek in het fort ook het Waterliniemuseum.

Terugblik eerdere Experiences

Lichtkogel Experience Hitte inleiding

Lichtkogel Experience Hitte

De Lichtkogel Experience over hitte vindt plaats kort nadat de temperaturen in ons land hoog zijn opgelopen. Om het thema kracht bij te zetten, schijnt de zon ook op deze dag waarop de koelte ver te zoeken is fel. Met 28 graden Celsius in de buitenlucht is het in KAS Woerden ondanks de zonneschermen flink warm. Gemotiveerd door de warmte verkennen vijftig professionals de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor hitte in onze leefomgeving.

LKX_Fietslandschap_intro

Lichtkogel Experience Fietslandschap van de toekomst

Voor velen van ons is de Nederlandse fietscultuur enorm gewoon. En vaak beseffen wij niet hoe bijzonder wij eigenlijk zijn in de dagelijkse ‘fietsgang’ van zaken. Maar hebben we door die koppositie nu last van de wet van de remmende voorsprong? Tijdens de Lichtkogel Experience die plaatsvindt op 29 november 2022 in Move Amsterdam kijken we met een andere blik naar onze fietsinfrastructuur en die van andere landen.

LKX_rechtenvandenatuur_intro

Lichtkogel Experience Rechten van de natuur

Op dinsdag 6 september 2022 presenteerde de Lichtkogel een inspirerende en actieve bijeenkomst bij In de Driehoek in Utrecht. Samen met 80 deelnemers nam filosoof René ten Bos onze houding ten opzichte van de natuur onder de loep. Daarna werd in 4 parallelle workshops geduid wat rechten voor de natuur voor ons in Nederland zou kunnen betekenen.

De toekomst van het ...

kwantum afbeelding

Terugblik Experience 'De toekomst van het internet'