De toekomst van het internet

Hier vind je de nieuwe digitale editie van de Lichtkogel. Heb je vragen en/of opmerkingen, of wil je liever een gedrukt exemplaar? Neem dan gerust contact met ons op. Ben je nieuwsgierig naar toekomstige edities? Je kunt je hier (gratis) abonneren!

Voorwoord

Door Beatrice Boots, Directeur-bestuurder Platform Talent voor Technologie

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt al jaren een steeds grotere rol in onze samenleving. En door de coronapandemie kwam de digitalisering het afgelopen jaar nog verder in een stroomversnelling.

Daarom is het belangrijk dat we in Nederland goed onze weg kunnen vinden  in de digitale wereld. In dit cahier leest u wat dat betekent. Ook leest u dat de ontwikkelingen rondom het internet veel maatschappelijke vragen oproepen.
Hoe kunnen we onze data zo goed mogelijk beveiligen met de opkomst van quantumtechnologie? Met quantumcomputers zijn de huidige versleutelingstechnieken namelijk te kraken. Ook duurzaamheid en gelijkheid zijn belangrijke thema's: hoe maken we met elkaar onze internettechnologie circulair, eerlijk en schoon en bereikbaar voor iedereen? Nederland, als belangrijke digitale mainport in Europa, kan hierin een significante rol spelen.

Door deze ontwikkelingen bestaat er in Nederland steeds meer behoefte aan goed opgeleid technisch en ICT-personeel. Zeker voor jongeren liggen er veel kansen binnen deze sectoren. We moeten jongeren en hun ouders hiervan op de hoogte brengen om ze enthousiast te maken.

Daarom pleiten we er vanuit ons Platform Talent voor Technologie (PTvT) voor dat jongeren al vroegtijdig in het onderwijs in aanraking komen met technologie en ICT. Via onze labels Jet-Net & TechNet en Katapult maken jongeren op een aantrekkelijke manier kennis met techniek en ICT. Zo ontdekken ze niet alleen al vroeg hun talent, ook worden ze op deze manier vroeg digivaardig. In een digivaardige samenleving kan iedereen – van jong tot oud – omgaan met digitale ontwikkelingen zoals de veranderingen  rondom het internet. Niet alleen als gebruiker van een smartphone, maar ook als ontwikkelaar of toepasser in de praktijk.

Het is belangrijk om komende generaties op de digitale toekomst voor te bereiden. Zo kunnen we helpen bij het scheppen van randvoorwaarden en komen we niet in een afhankelijkheidspositie. Hoe deze toekomst eruit zou kunnen zien en waarom het belangrijk is de toekomstige generaties hierop voor te bereiden? Dat leest u allemaal in deze Lichtkogel.


Veel leesplezier!

Beatrice Boots is directeur-bestuurder bij Platform Talent voor Technologie (PTvT), een samenwerkingsverband tussen technische sociale partners en de overheid. PTvT zet zich in om alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ICT te laten ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee.

Meer informatie en contact

Beatrice Boots
toekomstgeluiden-icon_1_1

Welke ontwikkelingen spelen er nog meer in de samenleving, wat zijn de trends die ons werk en onze organisaties gaan raken? Korte artikelen die onze aandacht vragen.

Met dank aan de redactieraad

Mike Baron (AMS-IX)
Maarten Botterman (ICANN)
Jeroen Gaiser (Rijkswaterstaat)
Alisa Heaver (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Cristian Hesselman (SIDN)
Jesse Robbers (TNO-ICT en Quantum Delta NL)
Erna Ovaa, Lianne Verhoef-van Kralingen en Maaike Keet (Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen)