Actueel

Baanbrekend beton voor een groenere toekomst

Baanbrekend beton

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is grijs: beton is vanwege zijn stevigheid en hardheid een veelgebruikt bouwmateriaal. Het mengsel van water, aggregaat en cement wordt al sinds de klassieke oudheid gebruikt voor het bouwen van bruggen, viaducten en gebouwen. Een wereld zonder beton is bijna onvoorstelbaar. Maar het produceren van beton is zeer belastend voor het milieu door de hoge CO2-uitstoot.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je ontvangt nieuws van de redactie over publicaties en bijeenkomsten. Je krijgt uitnodigingen voor de Lichtkogel Experience. En je wordt op de hoogte gehouden van activiteiten van het programma Strategische Verkenningen. Abonneer je op de gedrukte versie van het trenddossier.

Hoe gaat het met Jessica den Outer?

Rechten van de natuur

Jessica den Outer was lid van de redactieraad voor de editie ‘Rechten van de natuur’ (2022). Den Outer is een onvermoeibare pleitbezorger van deze rechten. Ze schreef ‘Rechten voor de natuur’ en richtte in 2023 de stichting Rechten van de Natuur op. Goed nieuws! Stichting Rugvin geeft een stem aan Sedna de bruinvis die in het bestuur haar soortgenoten en de gehele mariene biodiversiteit in zeeën en oceanen zal vertegenwoordigen.

Strategische dialoog over materialen

Materialen Redactieraad Actueel

Materialen, dat is nog eens een tastbaar thema. Maar niets is minder waar. Tijdens de gesprekken over dit onderwerp die de redactie van de Lichtkogel had met de redactieraad voor het nieuwe trenddossier bleek het tegendeel. Materialen voor de bouw en onze infrastructuur? Mateloos fascinerend, maar ook mateloos complex. Hoe komt dat? Leden van de redactieraad voor deze editie gingen met elkaar in gesprek over de materialentransitie.

Reageren?

Wil je reageren op een onderwerp dat aan de orde komt in een trenddossier? Of dat gaat over de toekomst van onze fysieke leefomgeving? Stuur je bericht naar de redactie.

Zwart asfalt kleurt groen

Zwart asfalt kleurt groen

We rijden er met z’n allen gedachteloos overheen: asfalt. Het is een prima product, dat doet wat het doen moet. Maar erg duurzaam is het niet. Asfalt wordt namelijk bij elkaar gehouden door bitumen, een materiaal dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie. In het programma CIRCUROAD werken verschillende partijen aan een alternatief. Een vooruitblik op de volgende editie van de Lichtkogel over materialen.

Wat is een lichtkogel en wat kun je ermee?

Lichtkogel Experience

Een lichtkogel is een lichtgevend projectiel dat kan worden afgeschoten bij wijze van noodsignaal. Dit kan gebeuren bij een schip in zinkende toestand en bij reddingsoperaties, vanuit sloepen of andere plaatsen waar personen in nood of moeilijkheden verkeren. De Lichtkogel wil trends en ontwikkelingen signaleren en ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat en andere organisaties hun koers kunnen bepalen en zo nodig aanpassen.

Lichtkogel op LinkedIn

In de groep Lichtkogel op LinkedIn delen we nieuws over nieuwe onderwerpen van de Lichtkogel. En we besteden aandacht aan trends en ontwikkelingen die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving en organisaties. We nodigen je van harte uit om mee te denken over de toekomst van ons land.

Maak kennis met de materialentransitie

Materialentransitie

Materialen. Ze zijn overal om ons heen. Verschillende soorten, kleuren en maten. De eerstvolgende editie van de Lichtkogel gaat over bouwmaterialen. Want materialen in hun huidige vormen en maten zijn heel vanzelfsprekend voor jou en mij, maar ondertussen zijn er veel ontwikkelingen gaande op dit gebied. Zo is er steeds meer aandacht voor de afkomst van materialen, voor materiaalkeuze en het hergebruik van materialen.

Hoe gaat het met Dirk van Peijpe?

De Kaai Feijenoord

Dirk van Peijpe was lid van de redactieraad voor de editie 'Fietslandschap van de toekomst' (2022). Als stedenbouwkundige bij De Urbanisten werkt hij aan een ontwerp voor de ontwikkeling van een buitendijks gebied in het Rotterdamse Feijenoord. De stad bereidt zich voor op een stijgende zeespiegel. Hoog water aan de kades komt steeds vaker voor en daar houdt hij rekening mee voor de ontwikkeling van dit gebied.

Suggesties?

Heb je een suggestie voor een nieuw onderwerp voor een trenddossier van de Lichtkogel? Laat het ons weten!

Lichtkogel Experience over publieke waarde

Lichtkogel Experience Publieke waarde Actueel

Een week voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer kwamen zo’n zestig professionals samen voor de Lichtkogel Experience over publieke waarde. Hoe kunnen wij als professionals die werken aan de toekomst van onze leefomgeving bijdragen aan publieke waarde? Dat vraagt om een andere manier van werken: de bedoeling centraal zetten, in de maatschappij stappen, contact leggen met de samenleving, beleid en uitvoering bij elkaar brengen.

Nieuwe editie van de Lichtkogel over publieke waarde

Publieke waarde Actueel

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel heeft als onderwerp publieke waarde. Gedurende een aantal decennia betekende waarde vooral economische waarde. Overheden moesten een stapje opzij doen voor de markt. Liberalisering en marktwerking werden leidend in onze maatschappij. Ambtenaren leerden om bedrijfsmatiger te werken, en om te spreken in termen van klantwaarde, productie, efficiency. Maar er is een omwenteling gaande.

Ontgrondingen zijn winst voor het landschap

Ontgrondingenlandschap

Het ontgrondingenlandschap is het landschap dat ontstaat door het winnen van oppervlaktedelfstoffen als zand, grind en klei. Het is een bijzonder aspect van het door mensenhanden gevormde landschap dat tot nu toe relatief weinig aandacht heeft gekregen. Rudof Bak schreef een aantal boeken over dit onderwerp en is daarnaast actief met het maken van foto’s van ontgrondingen in verschillende landschappen. Zijn laatste boek heet ‘Spitten en delven - Het ontgrondingenlandschap verbeeld’.

Theorie en praktijk van publieke waarde

Publieke waarde Redactieraad

Publieke waarde: wat is dat en hoe doe je dat? In deze editie van de Lichtkogel komen de theorie en praktijk van dit onderwerp aan bod. Overheden richten zich op de maatschappelijke opgave: het publieke belang dienen. Maar er is vaak genoeg een kloof tussen bestuurders en burgers. Hoe kunnen overheden, marktpartijen en burgers zich beter tot elkaar verhouden? Bij de Lichtkogel worden deze en andere invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad.

Publieke waarde is democratie in actie

De jacht op publiek waarde

Publieke waarde bestaat uit alle dingen in de publieke ruimte die we belangrijk vinden. De afgelopen decennia was marktwaarde bepalend voor onze beoordeling van wat waardevol of waardeloos is. Steven Blok, adviseur bij Berenschot,onderzoekt als promovendus waar een goede burgermaatschappij uit bestaat. Een vooruitblik op de volgende editie van de Lichtkogel over dit onderwerp.