Actueel

Theorie en praktijk van publieke waarde

Publieke waarde Redactieraad

Publieke waarde: wat is dat en hoe doe je dat? In deze editie van de Lichtkogel komen de theorie en praktijk van dit onderwerp aan bod. Overheden richten zich op de maatschappelijke opgave: het publieke belang dienen. Maar er is vaak genoeg een kloof tussen bestuurders en burgers. Hoe kunnen overheden, marktpartijen en burgers zich beter tot elkaar verhouden? Bij de Lichtkogel worden deze en andere invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je ontvangt nieuws van de redactie over publicaties en bijeenkomsten. Je krijgt uitnodigingen voor de Lichtkogel Experience. En je wordt op de hoogte gehouden van activiteiten van het programma Strategische Verkenningen. Abonneer je op de gedrukte versie van het trenddossier.

Publieke waarde is democratie in actie

De jacht op publiek waarde

Publieke waarde bestaat uit alle dingen in de publieke ruimte die we belangrijk vinden. De afgelopen decennia was marktwaarde bepalend voor onze beoordeling van wat waardevol of waardeloos is. Steven Blok, adviseur bij Berenschot,onderzoekt als promovendus waar een goede burgermaatschappij uit bestaat. Een vooruitblik op de volgende editie van de Lichtkogel over dit onderwerp.

Probleemoplossers voor hitte

Lichtkogel Experience Hitte actueel

De Lichtkogel Experience over hitte vindt plaats kort nadat de temperaturen in ons land hoog zijn opgelopen. Met 28 graden Celsius in de buitenlucht is het ook op deze dag in KAS Woerden ondanks de zonneschermen flink warm. Gemotiveerd door de warmte verkent een groep van vijftig professionals de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor hitte in onze leefomgeving.

Suggesties?

Heb je een suggestie voor een nieuw onderwerp voor een trenddossier van de Lichtkogel? Laat het ons weten!

Werken met water door impactmakers

Impactmakers actueel

Hoe zet je kennis om in maatschappelijke impact? Hoe meet je een gevoel van urgentie? Wat is er nodig voor maatschappelijk draagvlak? Hoe adaptief zijn we eigenlijk als het gaat om de stijging van de zeespiegel? En kijken generaties hier verschillend tegenaan? JONG Waterbeheer gaat op onderzoek uit om dit te ontdekken.

Laad jezelf langs de weg op met groen

Norminstituut Bomen

Sinds twee jaar mag ik mezelf ervaringsdeskundige noemen op het gebied van elektrisch rijden. Echt, het is prima te doen. Waar ik wel een hekel aan heb is wachten. Wachten in de auto is zó saai: De verzorgingsplaatsen zijn meer ingericht op het opladen van je auto dan op het verzorgen van jezelf.

Reageren?

Wil je reageren op een onderwerp dat aan de orde komt in een trenddossier? Of dat gaat over de toekomst van onze fysieke leefomgeving? Stuur je bericht naar de redactie.

Nieuwe editie van de Lichtkogel over hitte

Nieuwe editie van de Lichtkogel over hitte

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel heeft als onderwerp hitte. In de zomer hebben we vaker te maken met hoge temperaturen. Dat kan schadelijk zijn voor mensen, dieren, onze leefomgeving en infrastructuur. In deze editie verkennen we dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. En we gaan op zoek naar oplossingen.

Speel met ‘Expeditie Delta’

Expeditie Delta

Het klimaat verandert. Maar we willen wel veilig in Nederland kunnen blijven wonen, werken en leven. Welke maatregelen kunnen we nemen? Dat is nog onzeker. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Rijkswaterstaat houdt rekening met vier mogelijke scenario's voor de toekomst. Verken ze in het spel ‘Expeditie Delta’. Ontdek welke maatregelen je in elk van die scenario's kunt nemen om Nederland voor te bereiden op een ander klimaat.

Lichtkogel op LinkedIn

In de groep Lichtkogel op LinkedIn delen we nieuws over nieuwe onderwerpen van de Lichtkogel. En we besteden aandacht aan trends en ontwikkelingen die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving en organisaties. We nodigen je van harte uit om mee te denken over de toekomst van ons land.

Perspectief op de toekomst van hitte

Perspectief op de toekomst van hitte

Perspectief, dat vinden toekomstverkenners een mooi woord. Denk aan toekomstperspectief, en ook aan handelingsperspectief. Het is een kunst om deze twee, morgen verkennen en vandaag handelen, met elkaar te combineren. Bij de Lichtkogel worden verschillende invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad. Zoals voor de verkenning van de toekomst van hitte.

Nederland wordt heet!

Nederland wordt heet

Dat Nederland warmer wordt merken we al een tijdje. Het is dan ook niet voor niets dat de aankomende editie van de Lichtkogel zal gaan over hitte. Dat is trouwens niet de eerste keer dat we aandacht besteden aan dit onderwerp. In 2015 hebben we een trenddossier gepubliceerd met de titel ‘Nederland warmt op!’. Dus wat is er in de tussentijd veranderd? En wat zijn de problemen waar we nog steeds tegen aanlopen? Wij, de redactie van de Lichtkogel, hebben het voor je uitgezocht.

Rijkswaterstaat bestaat 225 jaar

Rijkswaterstaat 225 jaar

Het werk van Rijkswaterstaat begon in 1798 met het vinden van oplossingen tegen de rivieroverstromingen. Dat werk is nooit klaar. Uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteits-en milieuvraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. We moeten ons rijkswegennet en ons vaarwegennet klaar maken voor de toekomst. Daarom gebruikt Rijkswaterstaat dit jubileumjaar niet alleen om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken.