Strategische dialoog over materialen

Materialen, dat is nog eens een tastbaar thema. Maar niets is minder waar. Tijdens de gesprekken over dit onderwerp die de redactie van de Lichtkogel had met de redactieraad voor het nieuwe trenddossier bleek het tegendeel. Materialen voor de bouw en onze infrastructuur? Mateloos fascinerend, maar ook mateloos complex. Hoe komt dat? Leden van de redactieraad voor deze editie gingen met elkaar in gesprek over de materialentransitie.

Beton, asfalt en staal, dat zijn materialen die in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) in grote hoeveelheden worden gebruikt. Dit gebruik leidt tot een hoge uitstoot van CO2. Overheden en bedrijven streven in het kader van het Klimaatakkoord naar een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie in 2050. Daar is een vergaande verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie voor nodig. Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken: met hergebruik van grondstoffen en zonder afval. Naast een energietransitie is een materialentransitie essentieel en dat is een complex proces.

Materialen Redactieraad

Redactieraad

Voor deze redactieraad nodigen we professionals uit die het onderwerp dat op stapel staat vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Doel is het voeren van een strategische dialoog over trends en ontwikkelingen op het gebied van materialen en de gevolgen ervan voor organisaties. Dat biedt professionals en ons netwerk de mogelijkheid om te anticiperen op mogelijke toekomsten en slagvaardiger te worden.

Voor de samenstelling van dit trenddossier is een redactieraad gevormd, bestaande uit deelnemers van CE Delft, Heijmans, Koninklijke VNCI, Platform WOW, Planbureau voor de Leefomgeving, TU Delft, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland en Rijkswaterstaat. Zij benaderen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken, zoals milieu en klimaat, technische mogelijkheden, innovatie en inkoop, bedrijfsvoering en organisatie. Daarmee biedt deze publicatie een breed perspectief op het onderwerp. Een voorstelrondje.

Materialentransitie

Sandra Erkens

Hoogleraar toegepaste wegbouwkunde TU Delft, topspecialist wegenbouwmaterialen en -constructies Rijkswaterstaat

“Het transitiepad naar duurzame wegverhardingen kent heel wat uitdagingen. Er gebeurt gelukkig ook veel. Ik ben voor ambitieus realisme: grote ambities, maar ook blijven monitoren of die gerealiseerd worden. Het gevecht of het gesprek hierover ga ik graag aan.”

@ sandra.erkens@rws.nl

Antoine Giezen

Senior adviseur duurzaamheid Heijmans, per 1 februari 2024 coördinator duurzaamheid bij G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf

“Wat mij fascineert, is wat we allemaal met natuurlijke materialen als leem, zeewier, hennep, bagger, mycelium en versnipperde resten van paprikaplanten kunnen doen. Ik hoop lezers tot nadenken te stemmen en te bewegen om tot actie over te gaan voor een duurzame en circulaire bouwsector.”

@ antoine@vanderven.nl

Anton van Hoorn

Onderzoeker stedelijke omgeving Planbureau voor de Leefomgeving

“Elke tijd wordt gekenmerkt door bepaalde materialen. ZOAB, grindtegels en trespa bijvoorbeeld roepen allerlei associaties op met de decennia waarin ze in zwang raakten. Het fascineert me hoe cultuur, samenleving en gedrag zo samenhangen met materialen.”

@ anton.vanhoorn@pbl.nl

Mark Intven

Beleidsadviseur materialentransitie chemie Koninklijke VNCI

“In de toekomst zullen we producten blijven gebruiken om te voorzien in onze maatschappelijke behoeften, zoals zorg, mobiliteit en wonen. Het is nodig om deze materiaalbehoefte vorm te geven met duurzame en veilige grondstoffen en bouwstenen. Zonder chemie is de materialentransitie niet mogelijk.”

@ intven@vnci.nl

Frederieke Knopperts

Programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur Rijkswaterstaat GPO

“Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail werken we aan de uitvoering van een ambitieus programma voor infraprojecten, zoals de transitiepaden wegverharding en kunstwerken. De ambitie is volledig klimaatneutraal en circulair in 2030.”

@ frederieke.knopperts@rws.nl

Edwin Lokkerbol

Voorzitter Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, projectleider Platform WOW, programmamanager Emissieloos Netwerk Infra

“Materialisaties kunnen niet meer los worden gezien van duurzame en circulaire doelstellingen. Denk aan het anders omgaan met materialen en het doordenken van ketens. Ik werk aan dit soort maatschappelijke opgaven door te zoeken naar samenwerkingsvormen met private en publieke organisaties.”

@ edwin@hetprojectenbureau.nl

Geert Warringa

Senior onderzoeker en adviseur circulaire economie CE Delft

“Van alle inkoop door overheden is met duurzame inkoop in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) de meeste milieuwinst te boeken. Er is een wereld te winnen met recycling, hergebruik en substitutie van materialen. We kunnen met elkaar nog heel veel bereiken.”

@ warringa@ce.nl

Door Hilde Roothart


Week van de Circulaire Economie

week-van-de-circulaire-economie-2024-maart

Werk jij aan klimaatneutrale en circulaire infra of wil je dat gaan doen? Doe dan mee op 12 of 14 maart 2024.

Kenmerken, voorraad en materiaalketens van de bouw

De gebouwde omgeving behoort tot de grootste materiaalvoorraden in de Nederlandse economie. Het materiaalgebruik van de bouw is ook één van de grootste materiaalstromen. Dit rapport biedt zicht op de bestaande situatie van grondstof- en materialengebruik in de bouw.

Op de hoogte blijven?

Deze editie verschijnt in mei 2024. Wil je op de hoogte blijven ? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van de Lichtkogel.