Nieuwe editie over de materialentransitie

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel heeft als onderwerp de materialentransitie. De meeste Nederlanders weten inmiddels wel dat er een energietransitie gaande is. Dat er ook hard gewerkt wordt aan een materialentransitie is veel minder bekend. Toch is die net zo goed nodig om het doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050 te halen. Hoe kunnen we als bouwketen kansen benutten en deze transitie realiseren?

Lichtkogel Materialentransitie

Voor deze transitie worden verschillende paden bewandeld, zoals verminderen van materiaalgebruik, meer inzetten op onderhoud en renovatie, hergebruiken van producten of onderdelen en terugwinnen van energie uit materialen.

De bouwsector is door het gebruik van materialen als beton, asfalt en staal verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2-uitstoot. Het is bemoedigend om te zien hoe duurzame innovaties in de grond- weg- en waterbouw steeds meer gemeengoed worden, van verjongingscrème voor asfalt en bitumenvrij asfalt tot CO2-arm beton en beton met olifantsgras als bindmiddel. Naast een technische kringloop van materialen is een biologische benadering van biobased materialen en methodes in opmars.

Versnellen en opschalen

Voor het realiseren van een circulaire werkelijkheid is de inspanning van de hele bouwketen nodig. Hoe kunnen we over de grenzen van het huidige systeem en de bestaande regelgeving heenkijken, en als keten samen nieuwe manieren van werken vinden? Dat is nodig om te kunnen versnellen en op te schalen. In artikelen als ‘Optimistisch aanbesteden’ en ‘Op weg naar een circulaire bouwketen’ kun je hier meer over lezen.

Redactieraad

Voor dit trenddossier over de materialentransitie is een redactieraad gevormd met deelnemers vanuit CE Delft, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Heijmans, Koninklijke VNCI, Planbureau voor de Leefomgeving, Platform WOW, TU Delft, Vereniging Oppervlaktebehandelend Nederland en Rijkswaterstaat. Tijdens een aantal bijeenkomsten bespraken zij de urgentie van dit onderwerp en de invalshoeken die zij voor het voetlicht willen brengen. Graag bedanken we alle leden van deze raad voor hun inspanningen en dit inspirerende resultaat.

Kom ook bouwen!

Op donderdagmiddag 13 juni organiseren we in de Metaal Kathedraal in Utrecht een Lichtkogel Experience over de materialentransitie. Sybren Bosch (Copper8) leidt het thema in. In een aantal workshops gaan we aan de slag om de materialentransitie te ervaren door te spelen, ontdekken, bouwen en samen te werken. Je bent van harte welkom!


Lichtkogel Materialentransitie

Lichtkogel Experience

Metaal Kathedraal

Bekijk het programma en meld je aan  voor de Lichtkogel Experience over de materialentransitie!