Nieuwsbrief januari 2024

Lichtkogel Publieke waarde_logo_lr

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de gesprekken over publieke waarde die plaatsvonden tijdens de Lichtkogel Experience. En vooruit op het eerstvolgende trenddossier over materialen. Verder: Hoe gaat het met Dirk van Peijpe? En het ontgrondingenlandschap.

Lichtkogel Experience over publieke waarde

Lichtkogel Experperience Publieke waarde

Een week voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer kwamen zo’n zeventig professionals samen voor de Lichtkogel Experience over publieke waarde. Hoe kunnen wij als professionals die werken aan de toekomst van onze leefomgeving bijdragen aan die waarde? Dat vraagt om een andere manier van werken: de bedoeling centraal zetten, in de maatschappij stappen, contact leggen met de samenleving, beleid en uitvoering bij elkaar brengen. We gingen in gesprek met:

  • Ingeborg Absil Rijkswaterstaat over de schaarse ruimte
  • Marije van den Berg Democratie in uitvoering over de beleidsruimte
  • Marjan Slob Denker des Vaderlands over de fysieke ruimte
  • Annemarie Costeris Microsoft over de digitale ruimte
  • Robert Duiveman Instituut voor Publieke Waarden over de duurzame ruimte

Maak kennis met de materialentransitie

Materialentransitie

Materialen. Ze zijn overal om ons heen. Verschillende soorten, kleuren en maten. De eerstvolgende editie van de Lichtkogel gaat over bouwmaterialen. Want materialen in hun huidige vormen en maten zijn heel vanzelfsprekend voor jou en mij, maar er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit gebied. Zo is er steeds meer aandacht voor de afkomst van materialen, voor materiaalkeuze en het hergebruik van materialen.

Hoe gaat het met Dirk van Peijpe?

Rotterdam Feijenoord

Dirk van Peijpe was lid van de redactieraad voor de editie 'Fietslandschap van de toekomst' (2022). Als stedenbouwkundige bij De Urbanisten werkt hij aan een ontwerp voor de ontwikkeling van een buitendijks gebied in het Rotterdamse Feijenoord. De stad bereidt zich voor op een stijgende zeespiegel. Hoog water aan de kades komt steeds vaker voor en daar houdt hij rekening mee voor de ontwikkeling van dit gebied.

Ontgrondingen zijn winst voor het landschap

Ontgrondingenlandschap

Het ontgrondingenlandschap is het landschap dat ontstaat door het winnen van oppervlaktedelfstoffen als zand, grind en klei. Het is een bijzonder aspect van het door mensenhanden gevormde landschap dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Rudof Bak maakte met een aantal fotografen foto’s van ontgrondingen in verschillende landschappen voor zijn laatste boek ‘Spitten en delven - Het ontgrondingenlandschap verbeeld’. Foto: Stefan Koopmans

Wat is een lichtkogel en wat kun je ermee?

Een lichtkogel is een lichtgevend projectiel dat kan worden afgeschoten bij wijze van noodsignaal. Dit kan gebeuren bij een schip in zinkende toestand en bij reddingsoperaties waarbij personen in nood of moeilijkheden verkeren. De Lichtkogel wil trends en ontwikkelingen signaleren en ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat en andere organisaties hun koers kunnen bepalen en zo nodig aanpassen.