Nieuwsbrief november 2023

Lichtkogel Publieke waarde_logo_lr

Je bent van harte welkom bij de Lichtkogel Experience over publieke waarde. In deze nieuwsbrief: Kom meepraten en meld je aan voor de Lichtkogel Experience. Publieke waarde in het verleden en de toekomst. Het belang van water en bodem voor iedereen. Ook interessant: Het KNMI publiceert klimaatscenario’s voor Nederland.

Welkom bij de Lichtkogel Experience over publieke waarde

Fort bij Vechten

De Lichtkogel Experience vindt plaats op 14 november, een week voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan over wat wij waardevol vinden in de publieke ruimte. Wil je weten welke invloed publieke waarde heeft op de verhoudingen tussen overheden, bedrijven en burgers? En wil je met ons in gesprek over hoe en waarom publieke waarden van invloed zijn op de transities van deze tijd?

Ruimtegesprekken over publieke waarde

We gaan in vier groepen onder leiding van de sprekers met elkaar in gesprek over waarden in de publieke ruimte:

• De beleidsruimte met Marije van den Berg Democratie in Uitvoering

• De fysieke ruimte met Marjan Slob Denker des Vaderlands

• De digitale ruimte met Annemarie Costeris Microsoft

• De ruimte voor energie met Robert Duiveman Instituut voor Publieke Waarden

Publieke waarde in het verleden

Waterliniemuseum

Deze Lichtkogel Experience vindt plaats in Fort bij Vechten. Dit fort maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het fort bevindt zich het Waterliniemuseum. Hier kun je ervaren hoe Nederlanders in het verleden zichzelf en hun waarden verdedigden met behulp van water. Na de komst van vliegtuigen raakte deze waterlinie in onbruik. Fort bij Vechten kreeg een nieuwe, culturele en recreatieve bestemming.

Publieke waarde in de toekomst

Wateroverlast

We staan in ons land voor grote maatschappelijke opgaven. Daarbij zullen we keuzes moeten maken. Niet alles kan overal. Water en bodem zijn volgens een kabinetsbesluit sturend in de ruimtelijke opgave. Voldoende en schoon water en een gezonde bodem zijn van groot belang voor iedereen in ons land. Dit is een van de onderwerpen die aan bod komt in het trenddossier over publieke waarde.

Water en bodem sturend

Annemieke Nijhof van Deltares gaat in op de grenzen van het watersysteem. “We moeten aangeven wat de risico’s zijn van bodemdaling, verzilting en overstroming.”

• Promovendus Lieke Brackel geeft aan dat veranderingen in de verdeling van ruimte en landgebruik nodig zijn. “Welk landgebruik willen we voor de toekomst? Daar zitten verschillende waarden achter.”

Tracy Metz maakte de podcast Water Talks en vertelt dat water een sociaal vraagstuk is geworden. “Wij gaan als overheid bepalen wie hoeveel water krijgt.”

KNMI’23-klimaatscenario’s voor Nederland

KNMI Klimaatscenarios

Klimaatonderzoeker Peter Siegmund (KNMI) kondigde het in het trenddossier Lichtkogel Hitte al aan. En nu is het zover: de KNMI’23-klimaatscenario’s zijn gepubliceerd. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

Meld je aan voor de Lichtkogel Experience!

Auditorium

Je bent van harte welkom op de Lichtkogel Experience over publieke waarde. Kom op 14 november in Fort bij Vechten met ons meedenken en -praten over het vinden van gemeenschappelijke grond. Wat kunnen we doen om waarde te creëren voor het publiek? Wat zijn de gevolgen voor onze leefomgeving en ons werk als professional?