Nieuwsbrief oktober 2023

Lichtkogel Publieke waarde_logo_lr

Je bent van harte welkom bij de Lichtkogel Experience over publieke waarde. In deze nieuwsbrief: Bekijk het programma van deze bijeenkomst en meld je aan! Publieke waarde geeft richting aan ons handelen in het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel. En verder: De eigen kracht van burgers.

Kom naar de Lichtkogel Experience over publieke waarde

Fort bij Vechten

Kom je met ons meepraten over wat het publiek waardevol vindt in onze leefomgeving? Wil je weten welke invloed publieke waarde heeft op de verhoudingen tussen overheden, bedrijven en burgers? En wil je met ons in gesprek over hoe en waarom publieke waarden van invloed zijn op de transities van deze tijd? Meld je aan voor de Lichtkogel Experience die plaatsvindt op dinsdag 14 november in Fort bij Vechten.

Met elkaar in gesprek over publieke waarde

  • Marije van den Berg vertelt over de beleidsbubbel en gaat met ons in gesprek over hoe we die liefdevol leeg laten lopen.
  • Denker des Vaderlands Marjan Slob helpt je om na te denken over hoe we de grond onder onze voeten kunnen koesteren.
  • Annemarie Costeris zoekt samen met je uit hoe private en publieke partijen het publieke belang kunnen dienen.
  • Robert Duiveman verkent met ons de mogelijkheden van actieonderzoek om de kloof tussen overheid en burgers te overbruggen.

Nieuwe editie van de Lichtkogel over publieke waarde

Vervoersarmoede

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel heeft als onderwerp publieke waarde. Lange tijd waren liberalisering en marktwerking leidend in de maatschappij. Maar de maatschappelijke opgaven van onze tijd maken een hernieuwde aandacht voor publieke waarde noodzakelijk. In deze editie verkennen we met een redactieraad dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Zowel theorie als praktijk komen aan bod.

Publieke waarde geeft richting

  • Romy Dekker legt uit wat we onder publieke waarde verstaan. “Publieke waarde geeft richting aan ons handelen en ze laat zien waar we collectieve verantwoordelijkheid voor dragen.”

  • Tracy Metz maakte de podcast Water Talks en vertelt dat water een sociaal vraagstuk is geworden. “Wij gaan als overheid bepalen wie hoeveel water krijgt.”

  • Bernard ter Haar doet aanbevelingen voor een toekomstig energiesysteem. “De transitie moet rechtvaardig verlopen, alle belangen moeten evenwichtig aan de orde komen.”

  • Madelaine Berlis vertelt hoe ze vervoersarmoede in Rotterdam bestrijdt. "Vervoersarmoede is lang niet altijd een kwestie van te weinig geld." Beeld: Afdeling Buitengewone Zaken

Het publieke belang dienen

De Beleidsbubbel

Het lerarentekort, de stikstofcrisis, ons gebruik van fossiele brandstoffen. Zo maar een aantal voorbeelden van hoe de overheid er niet in slaagt om ons publieke belang te borgen, constateert schrijver van 'De Beleidsbubbel' Marije van den Berg. Daarom pleit ze voor nieuwe machtsverhoudingen en beter beheer. “Wat het probleem ook is, het antwoord is gemeenschap."

Eigen kracht van burgers

Eigen kracht

De rol van de overheid is aan het verschuiven. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers. Dat was de aanleiding voor het trenddossier ‘Eigen kracht’ uit 2017 waarin we Noord-Nederland verkennen. Welke initiatieven nemen bewoners uit deze regio op eigen kracht? En wat leveren die op voor hun welzijn?

Meld je aan voor de Lichtkogel Experience!

Waterliniemuseum

Je bent van harte welkom op de Lichtkogel Experience over publieke waarde. Kom op 14 november in Fort bij Vechten met ons meedenken en -praten over het vinden van gemeenschappelijke grond. Wat zijn de gevolgen voor onze leefomgeving en ons werk als professional? Wat kunnen we doen om het publieke belang beter te dienen?