Nieuwsbrief september 2023

Lichtkogel beeldmerk

Publieke waarde is alles wat van waarde is voor het publiek. In deze nieuwsbrief: Vooruitblik op het trenddossier van de Lichtkogel over publieke waarde. Maak kennis met de redactieraad voor deze editie. Kom naar de Lichtkogel Experience. Ook interessant: Denker des Vaderlands over de grond onder je voeten.

Publieke waarde is democratie in actie

De jacht op publieke waarde

Publieke waarde bestaat uit alle dingen in de publieke ruimte die we belangrijk vinden. De afgelopen decennia was marktwaarde bepalend voor onze beoordeling van wat waardevol of waardeloos is. Steven Blok, adviseur bij Berenschot, onderzoekt als promovendus waar een goede burgermaatschappij uit bestaat. Een vooruitblik op de nieuwe editie van de Lichtkogel over dit onderwerp.

Theorie en praktijk van publieke waarde

Wateroverlast

Publieke waarde: wat is dat en hoe doe je dat? In deze editie van de Lichtkogel komen de theorie en praktijk van dit onderwerp aan bod. Overheden richten zich op de maatschappelijke opgave: het publieke belang dienen. Maar er is vaak genoeg een kloof tussen bestuurders en burgers. Hoe kunnen overheden, marktpartijen en burgers zich beter tot elkaar verhouden? Bij de Lichtkogel worden deze en andere invalshoeken vertegenwoordigd door een redactieraad.

Koester de grond onder je voeten

Grond onder je voeten

“Eigenlijk zijn wij Nederlanders best aardige mensen. Dat wij in het publieke debat toch vaak zo’n nare, schrille toon aanslaan, komt denk ik omdat we getergd zijn. We zitten elkaar in de weg. En dat heeft weer te maken met een kaal feit: de fysieke ruimte is hier schaars.” Dat schrijft Denker des Vaderlands Marjan Slob in Deltanieuws.

Kom naar de Lichtkogel Experience

Fort bij Vechten

Kom je ervaren waarom publieke waarde nu weer een actueel en urgent onderwerp is? Wil je weten hoe we het publieke belang in onze praktijk goed kunnen dienen? En hoe we ruimte kunnen maken voor elkaars belangen? Ga met ons en elkaar in gesprek over publieke waarde in beleid en uitvoering. Meld je aan voor de Lichtkogel Experience die plaatsvindt op dinsdag 14 november in Fort bij Vechten.

Abonnement op de Lichtkogel?

Eind oktober verschijnt het trenddossier van de Lichtkogel over publieke waarde. De artikelen van deze editie worden ook online gepubliceerd. Wil je een gedrukt exemplaar van deze uitgave ontvangen? Abonneer je dan (gratis) op de trenddossiers van de Lichtkogel.