Hitte: een nieuwe uitdaging

Rijkswaterstaat bestaat 225 jaar. Onze mensen geven al meer dan twee eeuwen vorm aan Nederland: met polders, dijken, stormvloedkeringen en met het (vaar)wegennet. We hebben daarbij te maken gehad met stormen, droogte en overstromingen.

micheleblom_web

Daarbij vergeleken lijkt warmte een onschuldig fenomeen – ja, zelfs wel prettig. Als de zon schijnt hebben we het van oudsher over ‘mooi weer’. Toch maakt dit trenddossier van de Lichtkogel duidelijk dat hitte nu en in de toekomst meer aandacht verdient. Het KNMI somt het nog eens krachtig op: de top tien van de warmste jaren heeft zich na 2005 voorgedaan; de klimaatzones schuiven met 1 meter per uur noordwaarts; de afgelopen dertig jaar is het in Nederland 10 procent zonniger geworden. Het zijn cijfers die doen schrikken.

De effecten van hitte zijn heel verschillend. Hitte raakt mensen, planten, dieren en ook objecten. Ouderen krijgen gezondheidsklachten. Het gevaar voor bermbranden neemt toe. De waterkwaliteit gaat achteruit. Onderdelen van bruggen zetten uit, waardoor ze niet meer open of dicht kunnen. De vraag naar drinkwater stijgt, juist op momenten dat er door droogte weinig water is. In dit trenddossier kunt u lezen hoe hitte een waterval aan gevolgen in gang kan zetten. De gevolgen van hitte beperken zich bovendien niet tot rivieren of de kustzone. Ze treden heel verspreid over het land op.

Het is dan ook terecht dat voor dit trenddossier van de Lichtkogel bijdragen over hitte vanuit heel verschillende invalshoeken zijn verzameld. Rijkswaterstaat is zeker niet de enige organisatie die zich geconfronteerd ziet met deze nieuwe uitdaging! Naast infrastructuur van ProRail en Rijkswaterstaat komen ook ecosystemen, het stedelijk ruimtegebruik, de drinkwatervoorziening en de effecten op weggebruikers aan bod.

Rijkswaterstaat ziet klimaatadaptatie als één van de grote opgaven voor de komende eeuw. We moeten Nederland veilig en leefbaar vormgeven, ondanks klimaatverandering. Daarom verkennen we niet alleen de problemen maar ook de oplossingen. Samenwerking zal daarbij noodzakelijk zijn. Dat is wat de verscheidenheid aan onderwerpen en effecten duidelijk maakt. Ik hoop dat deze uitgave daar een verdere aanzet toe geeft.


Michèle Blom

Michele Blom

Michèle Blom is directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. In het jaar 2023 viert zij met collega’s, partners en burgers het 225-jarige bestaan van de organisatie. Maar ze wil ook vooruitkijken en werken aan de maatschappelijke opdracht om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

225 jaar Rijkswaterstaat

"Rijkswaterstaat ziet klimaatadaptatie als één van de grote opgaven voor de komende eeuw"