Kwetsbaarheid van de netwerken

Bij Rijkswaterstaat werken wij samen met onze omgevingspartners aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Klimaatverandering heeft een direct effect op deze kerntaken. De effecten van klimaatverandering worden bovendien steeds zichtbaarder in ons areaal: ons hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. De Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas geeft inzicht in deze effecten.

Rijkswaterstaat koelt preventief bruggen in Zuid-Holland
Rijkswaterstaat koelt preventief bruggen in Zuid-Holland

Het is een complex vraagstuk: hoe houden we rekening met effecten die onzeker zijn en weinig lijken voor te komen, maar al vaker gebeuren dan wordt voorspeld? Welke maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie zijn mogelijk? Gaan we onze objecten adaptief ontwerpen zodat we ze in de toekomst kunnen aanpassen? Of accepteren we als maatschappij dat een brug soms tijdelijk niet meer bruikbaar is? Allemaal vragen die ons bezighouden en die door beleid beantwoord moeten worden.

Klimaatstresstesten

De eerste stap naar klimaatbestendigheid is het hebben van inzicht in de effecten van klimaatverandering. Volgens de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn verschillende klimaatstresstesten uitgevoerd. De uitkomsten zijn opgenomen in de Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas die voor iedereen toegankelijk is. Voor elk van onze drie netwerken is een ‘viewer’ ontworpen. Hiervoor zijn de beschikbare kaarten en visualisaties gebundeld, wat een beeld geeft van de kwetsbaarheden en impact. Met dit instrument kunnen medewerkers van Rijkswaterstaat, omgevingspartners en geïnteresseerde burgers inzicht krijgen in de klimaatbestendigheid van het areaal van onze organisatie. De atlas wordt jaarlijks aangevuld met de nieuwste inzichten en onderzoeken.

Brandweer in actie bij bermbrand
Brandweer in actie bij bermbrand

Extreme hitte

Wat zien we in ons areaal zoal gebeuren bij het optreden van extreme hitte? Langdurige hitte kan het functioneren van beweegbare bruggen verstoren. De bedieningssystemen kunnen bijvoorbeeld oververhit raken. Daarnaast kan er schade ontstaan aan wegverhardingen. Ook neemt het risico op bos- en bermbranden toe door het langer worden van droge periodes. Dit wordt versterkt door het langer worden van het groeiseizoen in combinatie met hitte. Verder beïnvloedt hitte de watertemperatuur door een hogere luchttemperatuur en meer zonnestraling bij zomerse of tropische dagen. En door een lagere wateraanvoer en toegenomen verdamping neemt de concentratie van stoffen in het water toe waardoor de waterkwaliteit verslechtert.

Met de Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas reiken we een basis aan informatie aan, waarmee kan worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor klimaatadaptatie op en rondom onze netwerken. We nodigen je graag uit om rond te kijken in de atlas en zo de impact van klimaatverandering te ontdekken.

Door Lisette Goes


Lisette Goes

Lisette Goes

Lisette Goes is adviseur klimaatadaptatie bij Rijkswaterstaat. Hier werkt ze aan de klimaatbestendigheid van het hoofdwegennet. Sinds 2021 werkt ze mee aan de Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas om zo bewustzijn te creëren over de effecten van klimaatverandering.

Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas

Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas

Door klimaatverandering kampen de netwerken van Rijkswaterstaat steeds vaker met de gevolgen van weersextremen. Maatregelen zijn nodig om onze netwerken nu en in de toekomst te beschermen en klimaatbestendig te maken. De Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas helpt om hier een beeld bij te krijgen.

225 jaar Rijkswaterstaat