Dichter bij de arbeidsmarkt

Bij de Arnhemse kringloopwinkel 2Switch werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met twee theatermakers bedenken, maken en spelen zij een muzikale theatervoorstelling over de beperkingen die zij ervaren binnen en buiten de circulaire economie. Het project ‘Iedereen wordt mens’ maakt duidelijk wat die obstakels zijn en hoe je ermee om kunt gaan.

Bureau Ruimtekoers

‘Iedereen wordt mens’ heeft als doel om door middel van cultuurparticipatie te werken aan veerkracht, zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij de deelnemers. Tegelijkertijd krijgt het publiek inzicht in de kansen voor meer diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. En dat werkt. Door samen cultuur te maken, ontwikkelen deelnemers zich sneller en dieper naar werk dat hen past.

Bureau Ruimtekoers Iedereen wordt mens

Het project is opgezet door ketenpartners Bureau Ruimtekoers, gemeente Arnhem en 2Switch. De theatermakers werken samen met de medewerkers van de kringloopwinkel aan de voorstelling. De deelnemers ontdekken hun artistieke talenten en bedenken het verhaal dat zij aan de wereld willen vertellen. Het resultaat is een theatervoorstelling over de maatschappelijke rol van de kringloopwinkel en de mensen die werken in deze circulaire economie.

Door Margot Wolters


Bureau Ruimtekoers

Bureau Ruimtekoers werkt met social design en participatie aan inclusieve steden, buurten en wijken. Doordat inwoners, kunstenaars en beleidsmakers gezamenlijk werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

2Switch kringloopwinkels

2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde toevoegt aan mens en milieu. De onderneming wil als innovatief bedrijf bijdragen aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen.