Vervoersarmoede bestrijden

Vervoersarmoede, is dat een kwestie van te weinig geld? Nee, lang niet altijd. Het is eerder zo dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, ontdekte het bureau voor social design Afdeling Buitengewone Zaken. In Rotterdam-Zuid voerde dit bureau een ontwerpend onderzoek uit naar manieren om werkzoekenden op weg te helpen naar een baan.

Afd. Buitengewone Zaken

Werkzoekenden die in Rotterdam-Zuid wonen, kunnen niet eenvoudig de plekken bereiken die ze willen bereiken. Het werk is veelal te vinden op plaatsen waar het openbaar vervoer niet komt. Het gebeurt vaak in ploegendienst op tijden waarop de bus of de metro niet rijden. Bovendien hebben deze mensen vaak geen rijbewijs en een auto is duur.

Afd. Buitengewone Zaken

In opdracht van de Verkeersonderneming voerde Afdeling Buitengewone Zaken een pilot uit, een zoektocht naar welke soorten mobiliteit bij de doelgroep passen. Denk aan busjesvervoer, deelmobiliteit, vervoer per fiets of e-bike. Vervoer op abonnementsbasis viel af omdat structurele kosten niet aansluiten bij de doelgroep. Net zoals betaling met creditcards want die hebben deze werkzoekenden niet. Een pilot met e-bikes, die de deelnemers met een nieuwe baan voor een symbolisch bedrag kunnen kopen, bleek wel succesvol.

Door Madelaine Berlis


Afdeling Buitengewone Zaken

Een betere samenleving onderzoeken en ontwerpen. Samen pionieren voor maatschappelijke vooruitgang.

Verkeersonderneming.nl

Alles over verkeer, mobiliteit en duurzaamheid.

Nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid.