Publieke waarde Voorwoord

De overheid bevindt zich in een transitie: van werken vanuit de eigen beleidsbril naar werken vanuit de maatschappelijke opgave. Dit vraagt om goed luisteren naar alle betrokkenen en om samenwerken over organisatiegrenzen heen. Maar, wat betekent dit in de praktijk voor jezelf, je vakmanschap als ambtenaar of professional? Wat kun jij doen om verschillen tussen maatschappij en overheid te overbruggen?

Illustratie Ellen Viergever

Het werken aan publieke waarden vraagt om een andere manier van kijken en dus werken. Als ambtenaar moet je meer in de maatschappij stappen, de bedoeling centraal zetten, contact leggen met de samenleving, het veld, het toezicht en de uitvoering. Het is nogal wat.

En wij, als professionals en ambtenaren, zitten als een spin in het web en zijn onderdeel van het grotere geheel. We zijn snel geneigd om in huis mooie dingen te bedenken en die vervolgens af te stemmen met de buitenwereld. Dat moet dus echt anders. We moeten veel meer bij de buitenwereld beginnen. Wat is het echte probleem, wat is ervoor nodig om dat op te lossen, wie kunnen helpen en hoe organiseren we dat samen?

De Gids Ambtelijk Vakmanschap biedt daarbij houvast en legitimiteit. Deze gids is gemaakt met input van vele ambtenaren, kent een aantal principes en waarden die wij als ambtenaar gezamenlijk belangrijk vinden in het werk. En die waarden schrijven we niet alleen op. We gaan erover in gesprek, we maken de waarden concreet en koppelen ze aan voorbeelden uit de praktijk, ‘Beelden van Goed Werk’.

In deze editie van de Lichtkogel staan prachtige artikelen hoe professionals werken aan publieke waarden. En daar ligt de sleutel: in de praktijk met elkaar het gesprek aangaan en blijven voeren over de manier waarop we ons werk doen. Zo blijven we scherp, zo kunnen we het goede doen en werken we samen voor Nederland.


Ellen Viergever

Illustratie Ellen Viergever

Ellen Viergever is programmaleider van het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken voor opgavegericht samenwerken en ambtelijk vakmanschap. De Gids Ambtelijk Vakmanschap en Beelden van Goed Werk zijn hier onderdeel van.

Grenzeloos samenwerken

Het programma Grenzeloos Samenwerken is het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken.