Het recht door de ogen van burgers

Er is veel onderzoek gedaan naar de juridische aspecten van de rechtsstaat. Maar er is nog weinig bekend over de maatschappelijke opvattingen over recht in Nederland en andere landen in Europa. Het project CITIZENS-LAW, dat loopt van 2021 tot 2025, is opgezet om te onderzoeken hoe de rechtsstaat versterkt kan worden door naar die opvattingen te kijken.

In hoeverre kennen mensen in Nederland, Denemarken en Hongarije het recht, erkennen ze het recht en maken ze er gebruik van? Voor het project CITIZENS-LAW worden de sociale grondslagen van de rechtsstaat onderzocht onder leiding van prof. dr. Marc Hertogh van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ontwerp van de Buren

De werkwijze bij het onderzoek is van empirisch-juridische aard. De onderzoekers gebruiken verschillende methoden, zoals focusgroepen, surveys, sociale media-analyses en interviews op basis van fotodagboeken. Het bureau Ontwerp van de Buren hielp hen daarbij. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om een nieuwe ‘governance toolkit’ te ontwikkelen, met adviezen aan en hulpmiddelen voor de overheid ter versterking van de rechtsstaat in Europa.

Door Karel Geboers


Ontwerp van de Buren

Ontwerpbureau uit Tilburg

CITIZENS-LAW

CITIZENS-LAW

Bij het project CITIZENS-LAW project wordt onderzocht hoe we de rechtsstaat in de Europese Unie (EU) kunnen versterken door de rechtsopvattingen van de samenleving te bestuderen.