Maak kennis met de redactieraad

Voor de samenstelling van dit trenddossier is een redactieraad gevormd bestaande uit deelnemers van Alliander, Clingendael Institute, Erasmus Universiteit Rotterdam, Microsoft, Platform Overheid en Publiek Denken en Rijkswaterstaat. Zij brachten verschillende invalshoeken in op het thema ‘publieke waarde’ en keken met een politieke, sociale, demografische, economische, ruimtelijke of organisatorische blik naar het onderwerp. Een voorstelrondje.

Publieke waarde Redactieraad

Pallas AgterbergPallas Agterberg

challenge officer Alliander en raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

“Bij Alliander werk ik aan maatschappelijke opgaven en vertaal die naar strategie en innovatie. Deze tijd kent veel verschillende vraagstukken, zoals de toekomst van energie. Om richting te geven aan de toekomst en om afwegingen te kunnen maken, hebben we een kompas nodig.”

@ pallas.agterberg@alliander.com

Hans Peter BenschopHans Peter Benschop

tot 21 augustus 2023 coördinator strategie bestuursstaf Rijkswaterstaat, nu adviseur strategie ministerie van Justitie en Veiligheid

“Maatschappij, politiek en beleid willen meer dan alleen economische groei en efficiëntie. Daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar welke waarden stellen we dan voorop - en wat betekenen die dan voor het beleid? De zoektocht naar de antwoorden, dat vind ik machtig interessant.”

@ h.p.benschop@minjenv.nl

Annemarie CosterisAnnemarie Costeris

government affairs director Microsoft

“Bij Microsoft houd ik me bezig met alles wat er op het gebied van regelgeving en beleidsvorming gebeurt rondom digitalisering. Bedrijven als Microsoft spelen ook een rol bij het borgen van maatschappelijke waarde. Zowel publieke als private organisaties hebben hier een verantwoordelijkheid in.”

@ acosteris@microsoft.com

Rene CuperusRené Cuperus

strategisch adviseur gemeenten en departementen, medeauteur ‘Atlas van afgehaakt Nederland’ en Europa-onderzoeker Clingendael Institute

“We bevinden ons in een zware crisis van publieke waarde. Die doet zich voor tussen technocratie en populisme en tussen praktisch en theoretisch opgeleide mensen. Overheden en organisaties slagen er onvoldoende in om publieke waarde te definiëren en te realiseren.”

@ rcuperus@clingendael.org

Lizet KuitertLizet Kuitert

postdoctoraal onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het begrip publieke waarde is niet statisch. Wat we eronder verstaan, verandert in de tijd. Door andere verhoudingen tussen privaat, publiek en maatschappij worden steeds andere waarden als publiek beschouwd. Ik doe onderzoek naar waardenconflicten en waardecreatie. Daarbij moeten we steeds zoeken naar een goede balans.”

@ kuitert@essb.eur.nl

Asha NarainAsha Narain

hoofdredacteur Platform Overheid en Publiek Denken

“De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat een groot aantal mensen in ons land er niet goed aan toe is. Ik werk aan speciale uitgaven over armoede en mensenrechten die laten zien dat er nog heel wat werk te verrichten is. Het is belangrijk om daarbij de mens centraal te stellen.”

@ asha@publiekdenken.nl


Lichtkogel Publieke waarde

Lichtkogel Publieke waarde nieuwe editie