Fietsrevolutie

Toen de coronapandemie in maart 2020 losbarstte en het straatbeeld als gevolg van de lockdowns steeds leger werd, transformeerde de fiets van het ene op het andere moment in een belangrijk vervoermiddel. Tijdens de pandemie is er in de Europese Unie – in twee jaar tijd! – zo’n 2.600 kilometer (tijdelijk) fietspad aangelegd ter waarde van 1,7 miljard euro. Het doel van deze pop-upinfrastructuur was tweeledig. Ten eerste is er ruimte gecreëerd om onze fysieke, sociale en mentale gezondheid te verbeteren. Daarnaast is de capaciteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd.

LucasHamming_web

In Nederland ontstond tijdens de pandemie niet dezelfde beweging om de openbare ruimte anders in te richten. Als verklaring wijzen historici naar het jaar 1973, toen we door de oliecrisis in een vergelijkbare situatie zaten. Sindsdien is er in Nederland niet alleen 37.000 kilometer aan fietspad aangelegd, maar ook 55.000 kilometer aan verkeersluwe straten. Daarom was onze openbare ruimte al goed ingesteld op het doorkomen van de coronacrisis. In een essay in dit trenddossier leest u meer over de Nederlandse fietsgeschiedenis.

De meeste Nederlanders weten niet hoe opmerkelijk het is dat onze steden zijn ontworpen met een focus op veiligheid, inclusiviteit en aantrekkelijkheid. De fietsinfrastructuur geeft onze kinderen autonomie en vrijheid. Ook de sociale contacten en het vertrouwen tussen buurtgenoten gaan erop vooruit. Daarnaast draagt het fietslandschap bij aan een betere balans tussen genders, leeftijden en fietsniveaus en verbetert zo de kansengelijkheid tussen mensen. Tot slot verbetert de fietsinfrastructuur de weerbaarheid tegen tegenslagen zoals een pandemie, nu en in de toekomst.

De uitdaging waar we nu voor staan – en waar de Dutch Cycling Embassy graag bij helpt – is andere steden en regio’s wereldwijd helpen om net zo veel fietsgeluk te ervaren als wij. Daarin staan we niet alleen, zo blijkt uit het artikel in dit trenddossier over Handshake in Europa. Mede door de op de loer liggende gezondheids-, klimaat- en veiligheidscrises is het van groot belang dat meer mensen op de fiets stappen in plaats van in de auto. De pandemie heeft ons laten inzien dat voorrang voor de fiets snel en goedkoop kan. De wereld is klaar voor een fietsrevolutie.


LucasHarms_cv

Lucas Harms is als managing director van de Dutch Cycling Embassy verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van deze publiek-private samenwerking. Hij heeft een achtergrond in de stedelijke geografie en meer dan vijftien jaar ervaring in onderzoek, onder meer bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

"De pandemie heeft ons laten inzien dat voorrang voor de fiets snel en goedkoop kan"