De stand van ons fietsland

De belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren? Volgens onderzoeker Mathijs de Haas is dat zonder enige twijfel de opkomst van de elektrische fiets. De Haas werkt bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onafhankelijk onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het KiM helpt het ministerie om kennisgedreven beleid op het gebied van mobiliteit te ontwikkelen. De brochure ‘Fietsfeiten: nieuwe inzichten’ van het KiM is het resultaat van onderzoek naar de stand van fietsen in Nederland.

Figuur 1 Verdeling van het aantal verplaatsingen naar vervoerwijze

Meer dan een kwart (28%) van de verplaatsingen wordt (voornamelijk) per fiets afgelegd.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_10_web

Figuur 2 Verdeling van de afgelegde afstand naar vervoerwijze

Het aandeel van de fiets in de afgelegde afstand is 8%. Nederlanders fietsen gemiddeld 3,0 km per dag.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_11_web

Figuur 3 Verdeling naar motief op basis van de afgelegde afstand op de fiets

46% van de afgelegde fietsafstand is voor vrijetijdsdoeleinden. Daarna volgen de reismotieven woon-werkverkeer en onderwijs.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_12_web

Figuur 4 Aandeel van de fiets in verplaatsingen naar stedelijkheid woongemeenten

Mensen die in meer stedelijke gebieden wonen, fietsen relatief meer dan mensen in minder- of niet-stedelijke gebieden.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_4_web

Figuur 5 Aandeel van vervoerwijzen per afstandsklasse

Voor afstanden vanaf 3,7 km is de auto populairder dan de fiets.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_5_web

Mobiliteit in Nederland voor 2022-2026

Het fietsgebruik (de afgelegde afstand) zal in 2022 weer boven dat van 2019 komen; in 2026 is de afgelegde afstand naar verwachting 9% hoger dan in 2019 (basisraming van het KiM 2021).

Een belangrijke drijfveer hiervoor is de toename van het aantal e-bikes. Het KiM verwacht dat het aandeel van de e-bike in het totale fietsgebruik toeneemt van 24% in 2019 naar 46% in 2026. De met de e-bike afgelegde afstand neemt tussen 2019 en 2026 toe met circa 110% (basisraming van het KiM 2021).

De daling in het gebruik van de gewone fiets zet door: de afgelegde afstand met de gewone fiets daalt tussen 2019 en 2026 met 23% (basisraming van het KiM 2021).

Figuur 6 Aandeel e-bike in de totaal afgelegde fietsafstand naar leeftijd

Het aandeel e-bike in de totaal afgelegde fietsafstand is toegenomen voor alle leeftijdsgroepen. Het aandeel groeit het sterkst voor de groep mensen onder de 65 jaar.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_6_web

Figuur 7 Bezit fiets (links) en e-bike (rechts) per leeftijds- en gewichtscategorie

Fietsbezit ligt hoger bij mensen met een gezond gewicht dan bij mensen met overgewicht of obesitas. Voor het bezit van een elektrische fiets geldt juist het omgekeerde.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_7_web

Figuur 8 Antwoord op stelling ‘Gebruik van deze vervoerwijze vind ik ontspannend’

Mensen die wandelend of fietsend naar het werk gaan, zijn vaker tevreden, minder gestrest, meer ontspannen en beleven meer vrijheid dan mensen die dat met de auto doen.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_8_web

Figuur 9 Ruimtebeslag per vervoerwijze

Een rijdende fiets neemt 28 keer minder ruimte in beslag dan een rijdende auto. Een geparkeerde fiets neemt 10 keer minder ruimte in dan een geparkeerde auto.

RWS_LICHTKOGEL_22_ILLUSTR_9_web

Meer fietsen bespaart broeikasgassen en betekent schonere lucht

Jaarlijks maken Nederlanders veel korte autoritten. Wanneer mensen gaan fietsen in plaats van de huidige benzineauto te nemen, heeft dit een positief effect op het milieu. Fietsen gaat immers niet gepaard met uitstoot van CO2, stikstofoxiden (NOX) en fijnstof (PM10).

  • Wanneer mensen gaan fietsen in plaats van de auto te nemen, bespaart dit gemiddeld 138 g CO2, 0,13 g NOX en 4 mg fijnstof per km.
  • Jaarlijks worden er 3,6 miljard autoritten korter dan 7,5 km gemaakt. Wanneer al deze korte autoritten met de fiets zouden worden afgelegd, bespaart dit 1,8 Mton CO2, 1,8 kton NOX en 0,05 kton fijnstof per jaar.
  • Wanneer alle autoritten tot 15 km (4,9 miljard per jaar) met de fiets zouden worden afgelegd, bespaart dit 3,8 Mton CO2, 3,7 kton NOX en 0,11 kton fijnstof per jaar.

MathijsdeHaas_cv

Mathijs de Haas doet bij het KiM met name onderzoek naar personenmobiliteit, met de nadruk op actieve vervoerwijzen, zoals fietsen en lopen. Hij werkt aan verschillende onderzoeken op dit gebied, zoals over de potentie van de e-bike en de relatie tussen attitudes en reisgedrag.

Bronnen

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM, 2020) Fietsfeiten: nieuwe inzichten, KiM (2021) Mobiliteitsbeeld 2021