Lezen en luisteren, kijken en volgen

Tips van de leden van de redactieraad.

LEZEN

Rechtvandesnelste_artikel

Het recht van de snelste Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot deelauto’s: hoe we ons verplaatsen heeft invloed op de inrichting van onze straten, steden en samenleving. In dit boek gaan journalist Thalia Verkade en hoogleraar Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op de prangende vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte in bezit heeft genomen, en laten zien dat een heel andere inrichting mogelijk is.

i decorrespondent.nl

Cycling Pathways Cover_artikel

Cycling pathways Henk-Jan Dekker

Henk-Jan Dekker onderzoekt in dit proefschrift de lange politieke strijd die leidde tot de huidige fietsinfrastructuur van hoog niveau in ons land. Hij duikt in de archieven en toont de belangrijke rol van sociale bewegingen aan, in wisselwerking met ingenieurs, stedenbouwkundigen en beleidsmakers, bij de verdeling van de ruimte en de aanleg van deze infrastructuur.

i www.aup.nl

No bicycle_artikel

No bicycle, no bus, no job Patrick Bek

In de vorige eeuw nam de mogelijkheid van mensen om te reizen toe. Dit gold echter niet voor iedereen, constateert Patrick Bek in zijn proefschrift. Hierin beschrijft hij hoe machtsverhoudingen, historisch gezien, de mobiliteit van arbeiders in het Nederland van de twintigste eeuw mogelijk maakten of beperkten.

i www.aup.nl

Cycling cities

Cycling cities Ruth Oldenziel e.a.

Deze uitgave markeert de lancering van een groot internationaal onderzoeksprogramma voor Duurzame Stedelijke Mobiliteit (SUM), waaraan ook promovendi Patrick Bek en Henk-Jan Dekker meewerkten. ‘Cycling cities’ maakt inzichtelijk dat en hoe honderd jaar beleid, gebruik en praktijk ervoor hebben gezorgd dat Nederland meer en beter dan andere landen een fietsland werd.

i www.cyclingcities.info

Naionaal toekomstbeeld fiets_artikel

Nationaal toekomstbeeld fiets Tour de Force

Als we het land mobiel, leefbaar en gezond willen houden, is een schaalsprong voor de fiets nodig: een forse investering in fietsinfrastructuur, stallingsruimte en stimulering van fietsgebruik. Dan gaat de fiets maximaal bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van deze tijd. Het Nationaal toekomstbeeld fiets beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.

i https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force/Nationaal-Toekomstbeeld-Fiets

LUISTEREN

Geert Kloppenburg

Hoe houden we grootstedelijke gebieden op een duurzame manier bereikbaar? Met die vraag – en zijn microfoon – reist Kloppenburg de wereld rond om verhalen, ervaringen en oplossingen te verzamelen. Hij maakt bijzondere podcastseries voor zijn website en voor bedrijven en overheidsinstellingen. Een van die series is 'Cycling around the world’. Daarin gaat hij in gesprek met fietsexperts in Europese steden over winterfietsen in Helsinki, superfietssnelwegen in Kopenhagen en meer.

i geertkloppenburg.nl

De Spaak

Nergens ter wereld wordt zoveel en vaak gefietst als in Nederland. De Spaak is een podcast met nieuws en informatie over alledaags en recreatief fietsen. Over oases langs het fietspad, het werk van fietsburgemeesters, jezelf op de kaart fietsen, het vergevingsgezinde fietspad en fietsvakanties in Nederland. Hoogleraar Urban Mobility Futures Marco te Brömmelstroet is adviseur voor deze podcast.

i https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-spaak

KIJKEN

Why we cycle_artikel

Why we cycle

Nederlanders denken niet na over fietsen, ze doen het gewoon. Maar daardoor weten we niet echt wat de diepere behoeften van fietsers zijn. In de documentaire ‘Why we cycle’ maakt de kijker een fietsritje met fietsers als jij en ik en specialisten uit verschillende disciplines. Deze gesprekken onthullen enkele voor de hand liggende, maar ook verborgen effecten van fietsen op mensen, op samenlevingen en op de organisatie van steden.

i whywecycle.eu

Together we cycle

Veel mensen denken dat fietsen in Nederland een natuurverschijnsel is. Maar tot in de jaren zeventig volgde de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland trends over de hele wereld. Dat laat ‘Together we cycle’ zien. De fiets had zijn langste tijd gehad en de toekomst was aan de auto. Het enige dat moest gebeuren, was steden aanpassen aan de toestroom van auto’s. Toen nam de Nederlandse samenleving een wending. Tegen alle verwachting in bleven mensen fietsen.

i togetherwecycle.eu

VOLGEN

Dutch Cycling Embassy

De Dutch Cycling Embassy is een publiek-privaat netwerk voor duurzame en fietsinclusieve mobiliteit. Het netwerk faciliteert wereldwijd fietsen als de meest moderne, efficiënte en duurzame manier van vervoer door kennis over en ervaring met Nederland als fietsland te delen. De Dutch Cycling Embassy helpt met het vinden van partners: van onderzoek tot productie en van beleid tot planning.

i www.dutchcycling.nl

Urban Cycling Institute

Het instituut van fietsprofessor Te Brömmelstroet wil een vruchtbare bodem bieden voor het delen van kennis over de oorzaken en gevolgen van stadsfietsen. Het streven is om te balanceren tussen een kritische academische houding en een pragmatische praktijkgerichte benadering van kennisontwikkeling en -verspreiding.

i www.urbancyclinginstitute.com

Door Hilde Roothart