Toekomstbeeld

De Dafne Schippersbrug, dat is een goed voorbeeld van een fietslandschap. Als ik Utrecht binnen fiets over het Amsterdam-Rijnkanaal, doe ik dat het liefst over deze brug. Met mooie ruime bochten daal ik, via het dak van een school, af naar de stad.

Dafne Schippersbrug02_Marcel IJzerman_artikel
Foto Marcel IJzerman

Tijdens de coronalockdown hebben veel mensen ontdekt dat fietsen een gezonde manier van bewegen is. Als je kijkt naar de toename van overgewicht in ons land dan zie je ook het belang ervan. Het coronavirus heeft dat zichtbaarder gemaakt. In deze periode is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets van Tour de Force waar ik aan heb meegewerkt van de grond gekomen. Hiervoor hebben 23 partijen gezamenlijk bekeken wat het fundament voor het fietsbeleid van de toekomst zou moeten zijn. Ook over de grenzen wordt gewerkt aan veranderingen voor fietsers. In veel steden in Europa worden stappen gemaakt voor het maken of verbeteren van de fietsinfrastructuur, vertelt Raoul Teekamp in deze Lichtkogel. In Parijs en Milaan worden er honderden miljoenen in geïnvesteerd.

Het Nederland fietsland dat er nu is, is vaak gebaseerd op de realiteit van vijftien jaar geleden. Een smal voetpad, een krap fietspad, een autoweg en ook nog een busbaan liggen naast elkaar. Maar er is nu veel meer een verscheidenheid aan vervoermiddelen op de weg: van stepjes tot elektrische bakfietsen. Het is een goed moment om te bekijken waar we in de toekomst met het fietslandschap naartoe kunnen bewegen. Hoe zorgen we ervoor dat allerlei groepen, van jong tot oud, daar een plek in kunnen vinden? Denk aan senioren die ’s avonds op hun e-bike naar de schouwburg willen. Voor dat toekomstbeeld is de inbreng van verschillende partijen nodig: onderzoekers, beleidsmakers, ingenieurs, belangenbehartigers.

Vroeger was het fietsverkeer plaatselijk, maar met nieuwe vervoermiddelen als de e-bike en de speedpedelec neemt het verkeer tussen steden en dorpen toe. Daarbij komen fietsers allerlei obstakels tegen, waaronder kanalen en provinciale wegen. Er ontstaan nieuwe problemen: drukte op het fietspad, verschillende snelheden. Die vragen om andere oplossingen, zoals fietsstraten of andere routes voor verschillende vervoermiddelen.

Met deze Lichtkogel wordt duidelijk dat het realiseren van ons fietslandschap een gezamenlijke inspanning is. De Nederlandse fietscultuur is niet vanzelfsprekend, er is decennialang hard aan gewerkt om de infrastructuur hiervoor te realiseren, zo maken Patrick Bek en Henk-Jan Dekker duidelijk in hun essay. Het fietsnetwerk kan zich alleen maar verder ontwikkelen als we daar gezamenlijk aan blijven werken.


RickLindeman_cv

Rick Lindeman is projectmanager fiets bij Rijkswaterstaat en wegkapitein fietsdata voor Tour de Force

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Als we het land mobiel, leefbaar en gezond willen houden, is een schaalsprong voor de fiets nodig: een forse investering in fietsinfrastructuur, stallingsruimte en stimulering van fietsgebruik. Dan gaat de fiets maximaal bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van deze tijd. Het Nationaal toekomstbeeld fiets beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.