Biobased bouwen op basis van creativiteit

De biodiversiteit van de natuur – de rijkdom aan planten en gewassen – kan worden gebruikt voor een breed geschakeerd aanbod aan materialen. Pascal Leboucq van Biobased Creations onderzoekt als ruimtelijk ontwerper wat biobased bouwen in de praktijk kan betekenen voor de leefbaarheid. Hij laat met verschillende ontwerpen zien dat de bouwsector kan bijdragen aan herstel en verbetering van onze leefomgeving: regeneratieve bouw.

The Growing Pavillion

The Growing PavillionThe Growing Pavillion

The Growing Pavillion

‘The Growing Pavillion’ is ontstaan vanuit een fascinatie met mycelium, het ondergrondse netwerk van schimmels dat essentieel is voor het plantenleven. “Dit netwerk kan op een natuurlijk substraat, zoals hennep of houtvezels, binnen een paar weken uitgroeien tot een solide isolatiemateriaal”, vertelt Pascal Leboucq. The Growing Pavillion werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2019. “Het vertelt het verhaal van de kracht van dat schimmelnetwerk en de techniek ervan als bouwmateriaal. Het paviljoen bestaat daarnaast uit andere biobased materialen, zoals lisdodde en rijststro.”

The Exploded View

The Exploded View

The Exploded View

‘The Exploded View’ is een uitgeklapt huis dat op een schaal van 1:1 allerlei mogelijkheden toont van biobased materialen. Het was te zien tijdens de Dutch Design Week 2021 en 2022 en de Floriade Expo 2022. Leboucq: “Het huis is een ode aan de diversiteit van de natuur.” Te zien en voelen zijn onder andere hennep, bierbostel en afval van paprika- en maïsteelt. Bij de selectie is rekening gehouden met de circulariteit van materialen. Ook zijn de producten gelabeld aan de hand van de beschikbaarheid: nu, binnenkort of straks. “De zoektocht naar al deze materialen en producten maakt deel uit van het ontwerp en het groeiende netwerk van partners en bouwers.”

Possible Landscapes

Possible Landscapes

Het onderzoeksproject ‘Possible Landscapes’ gaat over landschapsblindheid. “We zien of weten niet meer op welke grond we leven”, stelt Leboucq. “Ons land bestaat uit verschillende landschappen en ondergronden: veen- en zandgronden, zee- en rivierklei. Daar houden we te weinig rekening mee, terwijl dit onderscheid juist vraagt om een andere zorg en aanpak.” De verschillende landschappen en ondergronden kunnen bijdragen aan biodiversiteit én aan een verscheidenheid aan biobased materialen en producten. Planten als riet, lisdodde, cranberries en wilgen kunnen groeien in natte gebieden, zoals hoogveen, en kunnen dienen als bouwmateriaal of voeding. “Possible Landscapes gaat over mogelijke landschappen die we in samenwerking met elkaar kunnen realiseren.” Het project maakt ook duidelijk dat biobased materiaalgebruik de boer en de bouwer dichter bij elkaar brengt.

Door Hilde Roothart

Foto’s: Eric Melander, Quint Verschuren, Oscar Vinck (About Today), Martin Wengelaar, Lisa Wernaart


Pascal Leboucq

Pascal Leboucq

Pascal Leboucq is medeoprichter en ontwerper bij Biobased Creations, dat deel uitmaakt van Company New Heroes (Stichting Nieuwe Helden). Hij verbeeldt complexe problemen op een fysieke manier door middel van ontwerp. Zijn achtergrond is ruimtelijk ontwerp, onder meer theatervormgeving.

Bibliotheek van biobased materialen

Materialenbibliotheek

Meer inspiratie