De redactieraad stelt zich voor

Voor de samenstelling van dit trenddossier is een redactieraad gevormd, bestaande uit deelnemers van CE Delft, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Koninklijke VNCI, Planbureau voor de Leefomgeving, Platform WOW, TU Delft, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland en Rijkswaterstaat. Zij brachten verschillende invalshoeken in op het thema ‘materialen’ en keken met een technologische, ecologische, politieke, economische, sociale of organisatorische blik naar het onderwerp. Een voorstelrondje.

Sandra Erkens

Sandra Erkens

Hoogleraar toegepaste wegbouwkunde TU Delft, topspecialist wegenbouwmaterialen en -constructies Rijkswaterstaat

“Het transitiepad naar duurzame wegverhardingen kent heel wat uitdagingen. Er gebeurt gelukkig ook veel. Ik ben voor ambitieus realisme: grote ambities, maar ook blijven monitoren of die gerealiseerd (kunnen) worden. Het gevecht of het gesprek hierover ga ik graag aan.”

@ s.m.j.g.erkens@tudelft.nl @ sandra.erkens@rws.nl

Antoine Giezen

Antoine Giezen

Duurzaamheidscoördinator bij G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf

“Wat mij fascineert, is wat we allemaal met natuurlijk grondstoffen als vlas, hennep, hout en mycelium kunnen doen. Ik hoop lezers tot nadenken aan te zetten en om tot actie over te gaan voor een duurzame en circulaire bouwsector. Laten we het gewoon doen!”

@ antoine@vanderven.nl

Anton van Hoorn

Anton van Hoorn

Onderzoeker stedelijke omgeving Planbureau voor de Leefomgeving

“Elke tijd wordt gekenmerkt door bepaalde materialen. ZOAB, grindtegels en trespa bijvoorbeeld roepen allerlei associaties op met de decennia waarin ze in zwang raakten. Het fascineert me hoe cultuur, samenleving en gedrag zo samenhangen met materialen.”

@ anton.vanhoorn@pbl.nl

Mark Intven

Mark Intven

Beleidsadviseur materialentransitie chemie Koninklijke VNCI

“In de toekomst zullen we producten blijven gebruiken om te voorzien in onze maatschappelijke behoeften, zoals zorg, mobiliteit en wonen. Het is nodig om deze materiaalbehoefte vorm te geven met duurzame en veilige grondstoffen en bouwstenen. Zonder chemie is de materialentransitie niet mogelijk.”

@ intven@vnci.nl

Frederieke Knopperts

Frederieke Knopperts

Programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur Rijkswaterstaat

“Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail werken we aan de uitvoering van een ambitieus programma voor infraprojecten, zoals de transitiepaden wegverharding en kunstwerken. De ambitie is volledig klimaatneutraal en circulair in 2030.”

@ frederieke.knopperts@rws.nl

Edwin Lokkerbol

Edwin Lokkerbol

Voorzitter Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, projectleider Platform WOW, programmamanager Emissieloos Netwerk Infra

“Materialisaties kunnen niet meer los worden gezien van duurzame en circulaire doelstellingen. Denk aan het anders omgaan met materialen en het doordenken van ketens. Ik werk aan dit soort maatschappelijke opgaven door te zoeken naar samenwerkingsvormen met private en publieke organisaties.”

@ edwin@hetprojectenbureau.nl

Geert Warringa

Geert Warringa

Senior onderzoeker en adviseur circulaire economie CE Delft

“Van alle inkoop door overheden is met duurzame inkoop in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) de meeste milieuwinst te boeken. Er is een wereld te winnen met recycling, hergebruik en substitutie van materialen. We kunnen met elkaar nog heel veel bereiken.”

@ warringa@ce.nl


Lichtkogel Materialentransitie

Lichtkogel Materialentransitie